Adgangskrav

BEMÆRK: Uddannelsens studieordning er ændret for det kommende studieår. Teksten på siden her skal derfor læses med forbehold for ændringer. Vi arbejder på at opdatere informationerne, så de bliver klar hurtigst muligt.

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i integrerede fødevarestudier. 

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravende eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Uddannelse der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle faglige adgangskrav.

 • Bachelor i fødevarer og ernæring fra Københavns Universitet
 • Bachelor i fødevarevidenskab fra Københavns Universitet
 • Fødevareingeniør fra Københavns Universitet
 • Bachelor i sociologi fra Københavns Universitet
 • Bachelor i antropologi fra Københavns Universitet
 • Bachelor i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet
 • Bachelor i sociologi fra Aalborg Universitet
 • Bachelor i bæredygtigt design fra Aalborg Universitet
 • Bachelor i teknoantropologi fra Aalborg Universitet
 • Bachelor i folkesundhedsvidenskab fra Aarhus Universitet
 • Bachelor i agrobiologi med specialisering i fødevarevidenskab fra Aarhus Universitet
 • Bachelor i sociologi og kulturanalyse fra Syddansk Universitet
 • Bachelor i folkesundhedsvidenskab fra Syddansk Universitet
 • Bachelor i Market and Management Anthropology fra Syddansk Universitet
 • Professionsbachelor i Global Nutrition and Health fra Københavns Professionshøjskole eller VIA University College.
 • Professionsbachelor i Ernæring og sundhed fra Københavns Professionshøjskole, VIA University College, UC Syddanmark eller Professionshøjskolen Absalon.
 • Professionsbachelor i Food Technology and Food Application fra Business Academy Aarhus.
 • Bachelor i Fødevarer og ernæring fra Danmarks Tekniske Universitet
 • Bachelor i Agrobiologi med specialisering i fødevarevidenskab fra Aarhus Universitet.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal optagelsesudvalget vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold.

Applicants with a Bachelor’s degree within the field of food science from an international university if their programme includes at least 30 ECTS within the field of food science.

Applicants with a Bachelor’s degree within the field of science from a Danish or international university if their programme includes at least 30 ECTS within the field of food science.

Applicants with a Bachelor’s degree within the field of social science from a Danish or international university if their programme includes at least 30 ECTS within the field of sociology and/or anthropology.

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

 • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
 • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

Sprogkrav

Hvis du har retskrav til den uddannelse på søger optagelse på, opfylder du sprogkravet.
Ellers, skal du dokumentere at du opfylder fakultetets engelsk sprogkrav. Læs mere om sprogkravet her.