Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

ER DU STATSBORGER I DK, EU, EØS ELLER SCHWEIZ?
ER DU STATSBORGER I STORBRITANNIEN* ELLER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?

* For ansøgere fra Storbritannien: ansøgningsfristen for at søge om optagelse er den 1. marts.  Læs mere her

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. Applicants with a Bachelor’s degree in Food and Nutrition (fødevarer og ernæring) from the University of Copenhagen.
  2. Applicants with a Professional Bachelor’s degree in Global Nutrition and Health; Nutrition and Health (ernæring og sundhed) or Food Technology and Application (fødevareteknologi og applikation).
  3. Applicants with a Bachelor’s degree in Agrobiology with a specialisation in Food Science (agrobiologi med specialisering i fødevarevidenskab); Public Health (folkesundhedsvidenskab); Sociology (sociologi); Anthropology (antropologi); Sociology and Cultural Analysis (sociologi og kulturanalyse); Techno Anthropology, Sustainable Design or Market and Management Anthropology.
  4. Other applicants with a Bachelor’s degree within the field of science, food science or social science from Danish universities.
  5. Applicants with a Bachelor’s degree within the field of science, food science or social science from an international university.
  6. Other applicants.

If the number of qualified applicants within a category exceeds the number of places available, applicants will be prioritized according to the following criteria (listed below in prioritized order):

  1. Relevance of their study program (including elective courses and project work) defined as ECTS within the subject areas of food science and social science studies of food.

The grade point average of the qualifying bachelor’s degree. In cases where the qualifying exam has not yet been passed, an individual assessment is made, based on the grades obtained at the application deadline.