Faglig profil og job

BEMÆRK: Uddannelsens studieordning er ændret for det kommende studieår. Teksten på siden her skal derfor læses med forbehold for ændringer. Vi arbejder på at opdatere informationerne, så de bliver klar hurtigst muligt.

På kandidatuddannelsen i integrerede fødevarestudier er der fokus på, hvordan vi kan indrette vores fødevaresystemer, så de problemer, der i dag forbindes med produktion af fødevarer kan imødekommes. Du kan fx arbejde med, hvordan private eller offentlige bespisningsordninger kan designes, så sundheden fremmes og madspild undgås. Eller hvilke faktorer, der kan forklare vores store forbrug af kød, og hvad betingelserne er for en udvikling henimod en mere plantebaseret kost.

Udgangspunktet for uddannelsen er, at disse og lignende problemer er komplekse og kræver en kombination af forskellige videnskabelige discipliner. Derfor kommer du både til at arbejde med det natur- og sundhedsvidenskabelige, det designfaglige, samt det samfundsvidenskabelige område.

Kandidatuddannelsen er opbygget omkring tre faglige felter:

 • Folkesundhedsvidenskab/Public Health Nutrition – her fokuserer du på samspillet mellem fødevareforbrug, fysisk aktivitet, ernæring og sundhed.
 • Fødevaresystemer, hverdagsliv og innovation – her får du forståelse af, hvordan overordnede strukturer og politiske processer samt menneskers adfærd er med til at forme fødevaresystemerne og dermed rammerne for produktion og forbrug.
 • Food Design – hvor det centrale er det kreative i fx arbejdet med at forstå og forme de sammenhænge, hvor vi møder fødevarerne; det kunne være i kommunale spiseordninger, hospitalsmad eller i hverdagens indkøb.

Som kandidat fra integrerede fødevarestudier vil du blandt andet være i stand til at:

 • Håndtere komplekse problemstillinger inden for fødevareområdet, som kræver en tværvidenskabelig indsats.
 • Anvende relevante videnskabelige teorier og metoder til at analysere aktuelle problemstillinger indenfor fødevareområdet.
 • På baggrund af konkrete analyser at foreslå innovative forandringer af fødevaresystemer, produktion, distribution og organisering af privat eller offentlig bespisning.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have adgang til en bred vifte af jobs inden for og i relation til fødevaresektoren:

 • I den private del af fødevaresektoren – herunder fødevareindustrien og detailhandelen – vil du kunne beskæftige dig med styring, strategisk planlægning samt innovativt design, eller varetage forandringsprojekter i fødevarerelaterede organisationer og virksomheder
 • I den offentlige sektor – herunder stat, regioner og kommuner – vil du kunne arbejde med strategisk udvikling, rådgivning samt forberedelser og implementering af konkrete politikker på fødevareområdet.
 • I forhold til offentlig og privat bespisning vil du kunne arbejde med strategisk udvikling og implementering af måltidsordninger og bespisningssystemer. Det kunne være at udvikle den kommunale bespisning af ældre, så vi mindsker madspild og optimerer de ældres sundhed.
 • Du har desuden mulighed for at få ansættelse internationalt i virksomheder eller organisationer, hvor man arbejder med indretningen af fødevaresystemet. Det kunne fx være i regi af EU eller FN, eller i internationale NGO’er.
 • Endelig kan du også vælge at lave din egen virksomhed og udnytte det brede faglige fundament af både ernæringsviden, designtænkning og viden om forbrug og politikudvikling, som uddannelsen giver dig.