Faglig profil og job

Hvordan formes vores fødevaresystemer af strukturer og aktører som politikere, forbrugere og industri? Og hvordan kan vi forstå og forbedre fødevaresystemerne og de komplekse problemstillinger, der er forbundet med fødevareproduktion, forarbejdning og forbrug i en moderne globaliseret verden?

Det er de overordnede spørgsmål, du kommer til at arbejde med på den engelsksprogede kandidatuddannelse i integrerede fødevarestudier.

På uddannelsen lærer du at forstå sociologiske aspekter af madens rolle i samfundet og at arbejde med forskellige metoder til at undersøge fødevaresystemer og fødevareforbrug. Med den indsigt kan du komme med innovative løsninger, så vi kan undgå eller minimere madspild, adressere klimaudfordringer, sikre bæredygtighed og håndtere miljøproblemer forbundet med produktion og forbrug af fødevarer.

I de obligatoriske kurser får du en grundig introduktion til teorier inden for det socialvidenskabelige felt på fødevareområdet. Du bliver undervist i kvalitative og kvantitative metoder til at arbejde med forbrug og fødevaresystemer.

I andre af kurserne bruger du mere naturvidenskabelige metoder og tilgange og udfører bl.a. laboratoriearbejde i food labs. Du får input fra fire forskellige fagligheder på et tværfagligt kursus om bæredygtige måltider. Du får desuden undervisning i innovation og forståelse af forandringspotentialer, så du bliver rustet til at arbejde konkret med udvikling på fødevareområdet.

Som kandidat fra integrerede fødevarestudier kan du bl.a.:

  • håndtere komplekse problemstillinger inden for fødevareområdet, som kræver en tværvidenskabelig indsats.
  • bruge relevante videnskabelige teorier og metoder til at analysere aktuelle problemstillinger indenfor fødevareområdet.
  • foreslå innovative forandringer af fødevaresystemer, produktion, distribution og organisering af privat eller offentlig bespisning.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet har du mange forskellige jobmuligheder i fødevaresektoren:

  • I den private del af fødevaresektoren – fx i fødevareindustrien og detailhandelen – vil du kunne arbejde med styring, strategisk planlægning samt innovativt design, eller stå for forandringsprojekter i fødevarerelaterede organisationer og virksomheder
  • I den offentlige sektor kan du arbejde med strategisk udvikling, rådgivning samt forberedelser og implementering af konkrete politikker på fødevareområdet.
  • Du kan arbejde med strategisk udvikling og implementering af måltidsordninger og bespisningssystemer. Det kan fx være at udvikle den kommunale bespisning af ældre, så vi mindsker madspild og optimerer de ældres sundhed.
  • Du kan arbejde internationalt med indretningen af fødevaresystemet, fx i EU, FN, eller internationale NGO’er.
  • Du kan også lave din egen virksomhed og udnytte den brede viden om ernæring, design, forbrug og politikudvikling, som uddannelsen giver dig.