Undervisning og opbygning

BEMÆRK: Uddannelsens studieordning er ændret for det kommende studieår. Teksten på siden her skal derfor læses med forbehold for ændringer. Vi arbejder på at opdatere informationerne, så de bliver klar hurtigst muligt.

Undervisningen er tilrettelagt som en afvekslende blanding af forelæsninger, workshops samt praktiske og teoretiske øvelser. En del af uddannelsens obligatoriske kurser inkluderer arbejde i såkaldte food-labs, hvor du fx kommer til at arbejde med forsøgspersoner i kontrollerede spisesituationer.

I løbet af uddannelsen har du mulighed for, individuelt eller i grupper, at fordybe dig i større og mindre projekter. I projekterne kan du arbejde med en konkret problemstilling i samarbejde med virksomheder eller offentlige institutioner.

På uddannelsens første år følger du en række obligatoriske kurser og laver to større projektarbejder. På andet år kan du også følge valgfrie kurser blandt det store udvalg af kurser, der udbydes på Københavns Universitet.

Samarbejdet med virksomheder og institutioner inden for fødevareområdet har en høj prioritet på uddannelsen. Du kan derfor forvente, at en lang række personer, der arbejder med problemstillinger inden for uddannelsens område, holder oplæg på kurserne – eller at kurser inkluderer besøg på virksomheder og institutioner.

Du kan vælge at supplere din kandidatuddannelse med et virksomhedsprojekt eller et studieophold i udlandet.

Specialet

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, som efter eget valg kan udgøre 30 eller 45 ECTS (svarende til ½ eller ¾ års studie). Specialet skrives enten individuelt eller i grupper og retter sig typisk imod en konkret problemstilling, der er knyttet til en virksomhed eller institution indenfor fødevaresektoren.

Eksempler på specialeemner er:

  • Fødevareinnovation i Østersøregionen: Hvilke tilgange til innovation har små og mellemstore fødevarevirksomheder i Østersøregionen? (samarbejde med internationalt forskningsprojekt)
  • Lokal fødevareforsyning: Hvad er mulighederne for at etablere lokal, andelsbaseret fødevareforsyning af København? (samarbejde med virksomheder)
  • Ny fødevarestrategi i samarbejde med Zoologisk Have: Kan der skabes et match mellem strategi og endeligt resultat i forbindelse med implementering af en ny fødevarestrategi for Københavns Zoo?
  • Sund mad til diabetikere: Hvordan kan man understøtte et sundt kostvalg for sukkersygepatienter?
  • Køkkener og samarbejde i daginstitutioner: Udvikling af værktøjer til at styrke det daglige samarbejde mellem pædagoger og køkkenpersonale i daginstitutioner
  • Fødevaresikkerhed i Etiopien: Kan uddeling af fødevarer, kontanter eller madkuponer bidrage til at øge fødevaresikkerheden for HIV/aids-ramte i Etiopien?

Uddannelsens opbygning (speciale 30 ECTS)

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Alternative and Mainstream Food Systems Innovation in Food Systems Food Concept Design Sustainable Food Systems and Diets
Introduction to Social Science Methods The Sociology of Food and Eating Meal Systems and Technology Consumer Evaluation of Foods and Meals
2. år Speciale

     Obligatorisk kursus
     Valgfrit kursus

Uddannelsens opbygning (speciale 45 ECTS)

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Alternative and Mainstream Food Systems Innovation in Food Systems Food Concept Design Sustainable Food Systems and Diets
Introduction to Social Science Methods The Sociology of Food and Eating Meal Systems and Technology Consumer Evaluation of Foods and Meals
2. år Speciale

     Obligatorisk kursus
     Valgfrit kursus