Undervisning og opbygning

Undervisningen er tilrettelagt som en afvekslende blanding af forelæsninger, workshops samt praktiske og teoretiske øvelser. En del af uddannelsens obligatoriske kurser inkluderer arbejde i såkaldte food-labs.

På uddannelsens første år følger du en række obligatoriske kurser og laver to større projektarbejder. På andet år kan du også følge valgfrie kurser blandt det store udvalg af kurser, der udbydes på Københavns Universitet. 

Du kan også fordybe dig i større og mindre projekter, individuelt eller i grupper. I projekterne kan du arbejde med en konkret problemstilling i samarbejde med virksomheder eller offentlige institutioner – læs mere om at lave et virksomhedsprojekt på uddannelsen her.

Vi prioriterer samarbejdet med virksomheder og institutioner inden for fødevareområdet højt på uddannelsen. Du kan derfor forvente, at personer der arbejder med problemstillinger inden for uddannelsens område holder oplæg på kurserne – eller at kurser inkluderer besøg på virksomheder og institutioner.

Du kan supplere din kandidatuddannelse med et studieophold i udlandet.

Specialet

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, som efter eget valg kan udgøre 30 eller 45 ECTS (svarende til ½ eller ¾ års studie). Specialet skrives enten individuelt eller i grupper og retter sig typisk imod en konkret problemstilling, der er knyttet til en virksomhed eller institution indenfor fødevaresektoren.

Eksempler på specialeemner er:

  • Fødevareinnovation i Østersøregionen: Hvilke tilgange til innovation har små og mellemstore fødevarevirksomheder i Østersøregionen? (samarbejde med internationalt forskningsprojekt)
  • Lokal fødevareforsyning: Hvad er mulighederne for at etablere lokal fødevareforsyning til offentlige institutioner i Københavns kommune København?
  • Madspild i restauranter: Samarbejde med virksomhed om at udvikle værktøjer til at minimere madspild.
  • Køkkener og samarbejde i daginstitutioner: Udvikling af værktøjer til at styrke det daglige samarbejde mellem pædagoger og køkkenpersonale i daginstitutioner.
  • Små-skalapakken set fra de små producenters perspektiv: Hvordan ser små producenter på samarbejdet med Fødevarestyrelsen, og hvilken indflydelse har det på arbejdet med implementering af ny lovgivning om småproducenter.
  • Kødforbrug blandt enlige mænd: Hvilke holdninger og praksisser af kødforbrug i denne befolkningsgruppe?
  • Fødevarestrategier og -netværk i kommuner: Hvilke tiltag og initiativer fremmer kommuners fødevareindsatser og understøtter bæredygtig udvikling?
  • Madoplevelser på festivaller: Hvilke mad-praksisser har festivalgængere? Og hvad har betydning for valg og fravalg i en temporær event?
  • Forbrug af økologisk fisk: Spørgeskemaundersøgelse af holdninger samt smagstest.

Uddannelsens opbygning (speciale 30 ECTS)

Blok 1 Blok 2 Blok 3  Blok 4 
1. år Alternative and Mainstream Food Systems Innovation in Food Systems Food Concept Design Project in Sustainable Diets, Food Systems or Food Consumption
Introduction to Social Science Methods The Sociology of Food and Eating Meal Systems and Technology Meal Consumer Research
2. år Valgfrit kursus Valgfrit kursus Speciale
Valgfrit kursus Valgfrit kursus

Uddannelsens opbygning (speciale 45 ECTS)

Blok 1 Blok 2 Blok 3  Blok 4 
1. år Alternative and Mainstream Food Systems Innovation in Food Systems Food Concept Design Project in Sustainable Diets, Food Systems or Food Consumption
Introduction to Social Science Methods The Sociology of Food and Eating Meal Systems and Technology Meal Consumer Research
2. år Valgfrit kursus Speciale
Valgfrit kursus