Ansøgning og optagelse – Københavns Universitet

Interkulturelle markedsstudier > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i interkulturelle markedsstudier.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor, og læs mere om, hvordan du søger om optagelse.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

 • BA i Europæisk Business med sprogene fransk, tysk og spansk fra CBS
 • BA i Interkulturel Markedskommunikation med sprogene fransk, tysk og spansk fra CBS
 • BA i International Virksomhedskommunikation med sprogene fransk, tysk og spansk fra CBS
 • BA i international virksomhedskommunikation med spansk/tysk/fransk og europæiske studier fra Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelsen i Fransk sprog og kultur fra KU
 • Bacheloruddannelsen i Spansk sprog og kultur fra KU
 • Bacheloruddannelsen i Tysk sprog og kultur fra KU
 • Bachelor i international virksomhedskommunikation med tysk fra SDU
 • Bachelor i international virksomhedskommunikation med spansk fra SDU
 • Bachelor i international virksomhedskommunikation med 2 sprog fra SDU
 • Bachelor i Spansk og spanskamerikanske studier fra SDU
 • Bachelor i Tysk fra SDU
 • BA International virksomhedskommunikation i engelsk og fransk fra AU
 • BA International virksomhedskommunikation i engelsk og spansk fra AU
 • BA International virksomhedskommunikation i engelsk og tysk fra AU
 • BA International virksomhedskommunikation i fransk og kommunikation fra AU
 • BA International virksomhedskommunikation i spansk og kommunikation fra AU
 • BA International virksomhedskommunikation i tysk og kommunikation fra AU
 • Bachelor i Tysk sprog, litteratur og kultur fra AU
 • Bachelor i Fransk sprog, litteratur og kultur fra AU
 • Bachelor i Spansk og spanskamerikanske sprog, litteratur og kultur fra AU
 • BA International virksomhedskommunikation i spansk fra AAU
 • Ba International virksomhedskommunikation i tysk fra AAU
 • Bachelor i Tysk fra AAU.

Læs mere om hvordan du søger ind, når du opfylder adgangskravene.

Anden dansk uddannelse

Har du en dansk bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en anden dansk bachelor.

Udenlandsk uddannelse

Har du en udenlandsk bacheloruddannelse, skal du vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en udenlandsk bachelor.

Tidligere optaget på en kandidatuddannelse

Har du tidligere været indskrevet på en kandidatuddannelse, kan der gælde særlige regler. 

Læs mere om, hvordan du søger ind.

Prioritering af ansøgere

Ansøgere med en bacheloruddannelse der automatisk opfylder adgangskravene, vil blive prioriteret først efter følgende kriterier:

 • Karakterer på bacheloruddannelsen
 • Længde på evt. pause mellem afsluttet bacheloruddannelse og tidspunkt for kandidatansøgning
 • Gennemførselstid på bacheloruddannelse

Herefter kan ansøgere med andre bacheloruddannelser optages på baggrund af en faglig vurdering.

Studieplanlægning

Når du søger ind på en kandidatuddannelse, er det en god idé hurtigt at komme i gang med at planlægge dit uddannelsesforløb, så du ikke misser en deadline. Find gode råd til studieplanlægning her.

Uddannelsesgebyr for udenlandske statsborgere

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen. Læs mere om uddannelsesgebyr.

Ansøgningsgebyr

Statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz skal betale et ansøgningsgebyr på 750 kr. Læs mere om ansøgningsgebyr, undtagelser og betingelser (engelsk).