Ansøgning og optagelse

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i interkulturelle markedsstudier. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. 

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor og læs mere om, hvordan du søger om optagelse, om tidsfrister og dokumentation til din ansøgning.

Prioritering af ansøgere

Hvis der er ledige pladser efter optag af retskravsbachelorer, prioriteres alle andre ansøgere efter følgende kriterier:

  • Antal ECTS i kurser inden for områderne fransk-, spansk- eller tysktalende verdens sprog, samfund, historie, kultur og markeder på den adgangsgivende bacheloruddannelse
  • Karakterer i kurser inden for områderne fransk-, spansk- eller tysktalende verdens sprog, samfund, historie, kultur og markeder på den adgangsgivende bacheloruddannelse

Har du allerede en kandidatgrad?

Hvis du allerede har en kandidatgrad fra Danmark eller udlandet, kan du kun blive tilbudt en studieplads, hvis der er ledige pladser på uddannelsen. 

Vi kan i ganske særlige tilfælde give dispensation fra kandidatreglen.

Du har oplysningspligt

Du er forpligtet til at oplyse, hvis du tidligere har bestået kurser/fag på kandidatniveau. Du skal uploade dokumentation for dette sammen med din ansøgning. Du er ligeledes forpligtet til at oplyse, om du tidligere har gennemført en kandidatuddannelse.

Uddannelses- og ansøgningsgebyr

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal:

Hvis du vil vide mere om uddannelsesgebyr på uddannelsen, skal du skrive til kaoptag@hum.ku.dk.