Faglig profil og job

Faglig profil

Kandidatuddannelsen i interkulturelle markedsstudier kombinerer studier i marketing med kultur- og sprogforståelse.

Gennem arbejdet med konkrete problemstillinger inden for interkulturel marketing træner du dit fremmedsprog – spansk, fransk eller tysk – samtidig med at du opbygger viden om ledelseskulturer i forskellige dele af verden, interkulturel ledelse og virksomhedssamarbejde, forbrugersociologi, globaliseringsprocesser, integreret markedskommunikation, branding og interkulturel marketing.

Du vil desuden udvikle din evne til at indgå i kompleks, interkulturel interaktion på det valgte fremmedsprog. Du arbejder med emner som interaktionsanalyse, diskursanalyse og pragmatisk analyse, og du lærer at inddrage relevante kulturelle og sproglige problemstillinger i dine interaktionsstrategier. 

Kombinationen af på den ene side interkulturel marketing og kommunikation, sprog og interkulturel formidling på den anden adskiller dig fra andre sprog-, marketing- eller kommunikationsuddannede og vil gøre dig til en attraktiv kandidat for virksomheder og organisationer, der opererer internationalt.

Jobmuligheder

På interkulturelle markedsstudier er der mange forskellige muligheder for at profilere sig undervejs i uddannelsen. Derfor er der også stor forskel på, hvad dimittender kan beskæftige sig med. De fleste finder beskæftigelse inden for marketing, kommunikation, formidling og/eller sprog – ofte i forbindelse med virksomheders, organisationers og institutioners internationale aktiviteter.

Eksempler på arbejdsområder kunne være:

  • Markedsanalyse og marketingstrategi
  • Markeds- og forbrugerkommunikation
  • Rådgivning i kulturelle og sproglige problemstillinger
  • Forhandling
  • Kommunikationsopgaver i virksomheder og organisationer
  • Formidling
  • Kvalitetssikring og oversættelse

Oftest vil ovenstående arbejdsopgaver foregå på tværs af kulturer, sprog og grænser.

Læs også om uddannelsens undervisning og opbygning.