Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen i interkulturelle markedsstudier er på to år. Uddannelsen er sammensat, så du kombinerer fremmedsproget spansk, fransk eller tysk med interkulturelle markedsstudier. 

Som studerende på interkulturelle markedsstudier vil du have undervisning både på Copenhagen Business School og på Københavns Universitet. Det første år vil fordelingen være nogenlunde lige mellem de to institutioner, mens det på tredje semester afhænger af de valg, du træffer.

Undervisningsformen varierer fra kursus til kursus, og du vil opleve både forelæsninger, undervisning på mindre hold og workshops.

Vær opmærksom på, at de to områder - interkulturelle markedsstudier og dit valgte fremmedsprog - fylder lige meget i uddannelsen.

Fremmedsprog - spansk, fransk eller tysk

I den sproglige del af uddannelsen vil du opleve en anvendelsesorienteret tilgang til fremmedsproget. Du vil lære at kommunikere professionelt på det valgte sprog inden for forskellige genrer og teksttyper og undervisningen tager altid udgangspunkt i aktuelle erhvervs- eller samfundsrelaterede problemstillinger.

Udover at udvikle dine sproglige kompetencer både mundtligt og skriftligt vil du komme til at arbejde med emner som interaktionsanalyse, receptive og produktive strategier, diskursanalyse og pragmatisk analyse og du lærer at inddrage relevante kulturelle og sproglige problemstillinger i dine interaktionsstrategier. 

Arbejdet med fremmedsprog er på et højt niveau og derfor er det vigtigt, at du har en stor interesse i at arbejde med sprog. Du har også mulighed for at tage et udlandsophold som en del af uddannelsen. Læs mere om muligheden for udlandsophold.

Interkulturelle markedsstudier

Arbejdet med interkulturel marketing vil på samme måde tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger, som du på baggrund af en solid teoretisk viden og en række redskaber og modeller, vil skulle identificere, analysere og give konkrete løsningsforslag på.

Du får en forståelse for samspillet mellem forbrug, kultur og kommunikation, og hvordan forbrugeradfærdsforskning og forbrugeranalyser kan anvendes ifm. branding- og marketingstrategier. Særligt er der fokus på interkulturelle forskelle i forbrug og deres konsekvenser for marketing.

Derudover får du en forståelse for kulturforskelle både på organisations- og samfundsniveau, og hvilken betydning de har for kommunikation, ledelsesadfærd, virksomhedssamarbejde og sammenslutninger.

Opbygning

Uddannelsen består af fagelementer. Du afslutter din kandidatuddannelse med at skrive speciale.

På dit tredje semester kan du vælge et frit emne og et projektorienteret forløb i en virksomhed i Danmark eller udlandet, hvor du prøver dine kompetencer af i praksis. Du kan også vælge et udvidet projektorienteret forløb. Læs mere om projektorienteret forløb. 

I skemaet kan du se det anbefalede studieforløb på kandidatuddannelsen i interkulturelle markedsstudier.

1. år 1. semester
2. semester

Kultur, identitet og interpersonel kommunikation (15 ECTS)

Forbrugerkommunikation og interkulturel marketing (15 ECTS)
International Markets and Consumers (CBS) (7,5 ECTS)  Cross-Cultural Leadership (CBS) (7,5 ECTS)
Communication and SoMe Management (CBS) (7,5 ECTS) Consumer Culture and Segmentation (CBS) (7,5 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Projektorienteret forløb (15 ECTS) og

Frit emne (15 ECTS) 

eller

Udvidet projektorienteret forløb (30 ECTS)

Speciale (30 ECTS)