Faglig profil og job

Foto fra venstre: Colourbox / askii Flickr

Kandidatuddannelsen i Interreligiøse Islamstudier giver ret til titlen cand.mag. i Interreligiøse Islamstudier (Master of Interreligious Islamic Studies).

Som kandidat i Interreligiøse Islamstudier vil du opnå bredspektrede professionelle og videnskabelige kompetencer og færdigheder i islam og islams interreligiøse forhold til de abrahamiske religioner jødedom og kristendom. Som cand.mag. i Interreligiøse Islamstudier kan du varetage funktioner inden for en række fagområder, hvor du bl.a. analyserer samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og Europa samt Mellemøsten og Lilleasien i kontekst af religion, politik og andre samfundsmæssige relevante forhold. Din ekspertise giver dig dermed mulighed for at arbejde med forskning, diplomati, integration, journalistik, undervisning, rådgivning, politik, i en NGO-virksomhed eller i statslige og private organisationer, nationalt såvel som internationalt, hvor du særligt vil kunne indgå i tværfagligt problemløsningsorienteret arbejde. Uddannelsen ruster dig ligeledes til at varetage kulturformidlingsopgaver, informationsarbejde og konsulentarbejde i en dansk såvel som en international arbejdskontekst. 

Faglig profil og kompetencer

Som kandidat i Interreligiøse Islamstudier vil du opnå kompetencer, der knytter sig til religionsfaglige og teologiske emner i kombination med kompetencer af almen akademisk art, såsom evnen til kritisk og værdineutral analyse af og overblik over komplekse og undertiden kontroversielle emner.

Specifikke kompetencer

Med fuldførelsen af kandidatuddannelsen i Interreligiøse Islamstudier er du i besiddelse af en dybtgående indsigt i islamisk religion og studiet heraf samt de mangeartede interreligiøse relationer, som udspiller sig i forhold til jødedom og kristendom i et historisk såvel som nutidigt perspektiv. Som studerende vil du i arbejdet med emner præget af såvel interreligiøs konflikt som fredelig sameksistens opnå indsigt i komplekse historiske og nutidige sagsforhold.

Gennem uddannelsen opnår du fortrolighed med islam og dens relationer til de abrahamiske religioner jødedom og kristendom ved brug af en række relevante metoder og teorier (komparativ, historisk og kontekstuel, fænomenologisk og hermeneutisk, juridisk/etisk og social-psykologisk). Som studerende opnår du derved almen og specialiseret viden og lærer at beherske teori og metode inden for uddannelsens fire obligatoriske fagområder: Islamforskningens historie, teori og metode; Islamiske grundtekster; Islamisk etik og retstradition samt sameksistens, konflikt og konfliktløsning.

Generelle kompetencer

Som kandidat i Interreligiøse Islamstudier opnår du omfattende erfaring med at analysere og fortolke tekster, materialer og sagsforhold selvstændigt, kritisk og metodisk samt evnen til at diskutere og vurdere synspunkter og problemstillinger på professionel vis. Du bliver ligeledes i stand til at foretage avanceret informationssøgning, at udvælge relevant materiale og beherske store mængder information. Du lærer på egen hånd at identificere, opnå overblik over og undersøge komplekse problemstillinger og sagsforhold samt at planlægge og gennemføre relevante projekter på begrænset tid. Gennem uddannelsen trænes din evne til saglig og problembevidst præsentation af komplekst og undertiden kontroversielt stof.