Undervisning og opbygning

Foto: Rasmus Degnbol

Undervisning

Interreligiøse Islamstudier er en kandidatuddannelse, der er normeret til to år. Det svarer til 120 ECTS, som er fordelt på fire obligatoriske fag, et valgfrit modul og et speciale.

Det valgfrie modul kan enten bruges på et projektorienteret forløb, et feltstudium eller valgfagskurser af i alt 30 ECTS. Læs mere om det projektorienterede forløb her

Det projektorienterede forløb/feltstudium eller valgfagskurser kan, hvis den studerende ønsker det, tages på et universitet i udlandet eller et andet dansk universitet. Alle studerende opfordres til at rejse ud i et semester, og fakultetet har gode samarbejdsaftaler med en række udenlandske universiteter. Læs mere om udlandsophold her

Det forventes, at de studerende i et vidt omfang formår at arbejde selvstændigt. Undervisningen foregår generelt i hold.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale på 30 ECTS.

Studiestruktur

Obligatorisk studieforløb:

1. år 1. semester
2. semester
Islamforskningens historie, teori og metode (15 ECTS) Islamisk etik og retstradition (15 ECTS)
Islamiske grundtekster (15 ECTS) Sameksistens, konflikt og konfliktløsning (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Valgfrit modul (30 ECTS)

- Projektorienteret forløb/feltstudium i ind- eller udland 

- Valgfagskurser i ind- eller udland

Speciale (30 ECTS)