Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen i italiensk sprog og kultur tager to år og bygger videre på undervisningen fra bacheloruddannelsen. Du kan i høj grad selv vælge emnekurser på uddannelsen. Du afslutter uddannelsen med et speciale.

På kandidatuddannelsen får du videreudviklet dine sproglige kompetencer i italiensk og uddybet din fortrolighed med Italiens historie og kultur. Du kan vælge at lægge vægt på forskellige aspekter af faget ved at specialisere dig i enten historiske, litterære, kulturelle eller sproglige områder.

Du har mulighed for at tone din uddannelse i forskellige retninger ved at vælge kurser inden for et bestemt område, og når du skal skrive speciale. Du kan for eksempel vælge tilvalg i: 

  • Oversættelse og tværkulturel formidling
  • Global history
  • Fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik
  • Writing in English

Du kan også sammensætte din erhvervsprofil ved at vælge tilvalgskurser på op til 30 ECTS, som du tager uden for faget.

Projektorienteret forløb og udlandsophold

Undervejs i uddannelsen er der mulighed for at komme i et projektorienteret forløb eller læse et semester i udlandet. Det anbefales at planlægge dette i god tid i samarbejde med en studievejleder og evt. en underviser.

Læs mere om projektorienteret forløb og  studieophold i udlandet.

Opbygning

Kandidatuddannelsen består af to års studier fordelt på fire semestre.

Gymnasiesidefag

Hvis du ønsker at blive gymnasielærer, kan du kombinere din uddannelse med et andet gymnasiesidefag. Du kan tage kandidatuddannelsen i italiensk sprog og kultur med  gymnasierettet profil, hvis du har bestået bachelordelen af dit sidefag (45 ECTS tilvalg) som del af din bacheloruddannelse og du er indskrevet på kandidatdelen af sidefaget.