Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen i italiensk sprog og kultur tager to år og bygger videre på undervisningen fra bacheloruddannelsen. Du kan i høj grad selv vælge emnekurser på uddannelsen. Du afslutter uddannelsen med et speciale.

På kandidatuddannelsen får du videreudviklet dine sproglige kompetencer i italiensk og uddybet din fortrolighed med Italiens historie og kultur. Du kan vælge at lægge vægt på forskellige aspekter af faget ved at specialisere dig i enten historiske, litterære, kulturelle eller sproglige områder.

Du har mulighed for at tone din uddannelse i forskellige retninger ved at vælge kurser inden for et bestemt område, og når du skal skrive speciale. Du kan fx vælge at tage kandidattilvalg i Oversættelse og Formidling eller Europas Kulturelle Identiteter. Desuden har du mulighed for at tage kurser fra andre uddannelser svarende til op til 30 ECTS, afprøve dine kompetencer i praksis i et projektorienteret forløb eller tage på udlandsophold i op til et år af kandidatuddannelsen.

Læs mere om projektorienteret forløb og  studieophold i udlandet.

Opbygning

Kandidatuddannelsen består af to års studier fordelt på fire semestre.

Gymnasiesidefag

Hvis du ønsker at blive gymnasielærer, kan du kombinere din uddannelse med et andet gymnasiesidefag. Du kan tage kandidatuddannelsen i italiensk sprog og kultur med  gymnasierettet profil, hvis du har bestået bachelordelen af dit sidefag (45 ECTS tilvalg) som del af din bacheloruddannelse og du er indskrevet på kandidatdelen af sidefaget.