Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

ER DU STATSBORGER I DK, EU, EØS ELLER SCHWEIZ?
ER DU STATSBORGER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. Ansøgere med en bachelorgrad i jordbrugsøkonomi fra Københavns Universitet (retskravsbachelor).
  2. Ansøgere med en bachelorgrad i jordbrugsøkonomi fra Københavns Universitet.
  3. Ansøgere med en bachelorgrad i økonomi fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet eller Aarhus Universitet.
  4. Ansøgere med en bachelorgrad i naturressourcer med specialisering i miljøøkonomi fra Københavns Universitet.
  5. Andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgend ekriterier:

  • ECTS opnået indenfor områderne: Mikroøkonomi, makroøkonomi, international økonomi, jordbrugsøkonomi, miljø- eller ressource økonomi, statistik, økonometri, matematik.