Faglig profil og job

Jordbrugsøkonomi er en samfundsvidenskabelig uddannelse med fokus på økonomiske metoder og værktøjer, som ruster dig til problemløsning.

Som jordbrugsøkonom kan du vurdere fødevareøkonomiske, internationale og udviklingsøkonomiske spørgsmål og beslutningsprocesser. Du kan arbejde med lovgivning og relevante institutioner, og du kan analysere tværdisciplinære økonomiske problemstillinger. Samtidig kan du formidle faglige problematikker og løsninger til fagfæller og offentligheden.

Du lærer det internationale økonomiske og politiske landskab grundigt at kende. Derudover får du de nødvendige redskaber til at analysere og rådgive om international økonomi og udvikling og/eller industriøkonomi i et fødevarepolitisk perspektiv. I løbet af studiet vil du støde på både nationale og globale problemstillinger.

Som kandidat i jordbrugsøkonomi er du desuden blandt andet i stand til at:

  • Benytte økonomiske teorier og principper til at løse aktuelle problemstillinger.
  • Forklare, hvordan ændringer i EU og verdenshandelen påvirker dagligdagen for eksempelvis fattige bønder.
  • Anvende din indsigt i, hvordan økonomiske incitamenter kan regulere fødevareforbrug og -produktion.
  • Håndtere arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og som kræver nye, innovative løsningsmodeller i den private og offentlige sektor – både nationalt og internationalt.

Der er et veletableret samarbejde mellem studerende og arbejdsliv, som giver dig gode muligheder for praktikophold eller projektsamarbejde. Det vil give dig en unik erfaring og et godt netværk.

Jobmuligheder

Med en kandidatuddannelse i jordbrugsøkonomi har du mulighed for at blive ansat i mange forskellige institutioner og virksomheder i både ind- og udland. Du kan fx blive ansat i:

  • Forskningsinstitutioner, banker og finansielle institutioner eller i internationale organisationer som EU og OECD.
  • Ministerier (fx Fødevareministeriet) og styrelser (fx Miljøstyrelsen), hvor du kan være med til at forme grundlaget for politikken på fødevare- og miljøområdet.
  • Landbrugets hovedorganisationer og virksomheder.
  • Økonomisk rådgiver eller analytiker i national eller international sammenhæng eller underviser i økonomi og samfundsforhold.