Jeg har fået kompetencer, der er brug for i erhvervslivet

Christian Vanggaard læser på kandidatuddannelsen i jordbrugsøkonomi. Selvom han først er færdig til sommer, går han allerede til jobsamtaler for at finde det mest interessante job. Der er nemlig rift på arbejdsmarkedet om færdiguddannede jordbrugsøkonomer, og der er stort set ingen arbejdsløshed.

Christian Vanggaard, studerende på kandidatuddannelsen i Jordbrugsøkonomi på Københavns Universitet

Navn: Christian Vanggaard
Alder: 25 år
Kommer fra: Skibby på Sjælland
Kandidatuddannelse: Jordbrugsøkonomi

”Jeg har valgt at læse jordbrugsøkonomi af flere grunde. For det første er der stor valgfrihed, så man kan specialisere sig inden for netop det område, man brænder for. Der er også mulighed for at tage kurser på andre uddannelser.

Jeg har fx taget kurser på polit-uddannelsen. På jordbrugsøkonomi kan man vælge at tage et praktikophold i en virksomhed. Jeg valgte interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, og det har givet mig noget praktisk erfaring.

Jeg synes, at det er fedt, at det en lille intens uddannelse med små hold, hvor underviserne virkelig VIL de studerende. Du føler, at du har indflydelse, og at du bliver set og hørt. Der er også plads til forandring. Hvis du vil have noget ændret, er der mulighed for det. Der er i det hele tage en god og fri dialog, og man kan få masser af faglig sparring på opgaver og projekter.

Yndlingsfag og økonomiske kompetencer

Mit yndlingsfag er ”Industrial organisation”. Man lærer bl.a. om virksomhedernes indbyrdes konkurrence, karteldannelser, og hvad en sammenlægning af virksomheder betyder for markedet. Indimellem har vi haft Erhvervsstyrelsen og virksomheder ude og fortælle om de ting, vi lærer på faget. 

Vi har lavet opgaver ud fra noget teori, som vi så overfører til et praktisk eksempel. Det kan fx være, hvordan det påvirker markedet, at en virksomhed laver mange produktvarianter – fx iPhones i flere farver.  

I forhold til kompetencer kan jeg godt lide, at vi får en bred vifte af økonomiske værktøjer, der kan bruges i de fleste virksomheder. Jeg kan fx analysere den amerikanske børs og se, hvad der er af muligheder for samhandel med andre lande.

Jeg kan også ”splitte” en hvilken som helst dansk eller udenlandsk fødevarevirksomhed ad for at kortlægge deres styrker og svagheder: Hvor de tjener penge, hvor de ikke gør, og hvordan de kan komme til det.

Hvad der er svært

Der er et tungt økonomisk modelfag i begyndelsen, der handler om, hvordan man analyserer store datasæt. Det kan fx være data, der er opsamlet gennem 20 år, og hvor du så skal lave en meningsfuld model, der kan sige noget om husprisernes udvikling i et givent område i forhold til lønniveauet. Det kan være svært, når der er mange forskellige parametre at gå ud fra. Men faget giver en solid baggrundsviden, som man kan bygge videre på og bruge senere i uddannelsen.

Jeg er allerede begyndt at gå til jobsamtaler, og jeg kan mærke, at de rigtig gerne vil have os jordbrugsøkonomier, fordi vi tænker på en anden måde end traditionelle økonomer. Vi er skarpe til at analysere og udvikle nye, praktiske løsninger i en fastlåst situation.

Stærkt socialt fællesskab på studiet

Studiemiljøet er rigtig godt. Der er mange faglige foreninger, hvor der er fredagsbar, og hvor man tager på faglige inspirationsture. Fx er der en økonomigruppe, som jævnligt tager ind til SKAT, Finansministeriet og andre relevante organisationer for at høre nogle gode oplæg og måske gå ud og spise sammen bagefter. De gode venskaber og det stærke sociale fællesskab er det, der har båret mig gennem studiet.

Job og karriere

Jeg er ikke ét sekund i tvivl om, at jeg får et job, når jeg er færdig. Jeg er en købmand, så jeg vil arbejde med køb og salg. Fx som økonom i en råvarevirksomhed, der køber råvarer i udlandet og sælger dem fairtrade i Danmark.

Det kan også være en stilling, der rummer en blanding mellem råvarehandel og aktiemarkedet og noget budgetstyring. Jeg har også overvejet mulighederne for at arbejde som økonomisk konsulent i et tredjeverdensland, men det bliver ikke lige med det samme.

Jeg vil anbefale jordbrugsøkonomi til alle, der vil have en økonomisk uddannelse, som kobler teori med praktisk arbejde. Man får værktøjer og lærer teorier, der er brug for i erhvervslivet – og der er stort set ingen arbejdsløshed.  Som færdiguddannet kan man glide direkte ind i en virksomhed.