Et lille studie med gode muligheder

Mikael Strandbygaard er uddannet som jordbrugsøkonom og arbejder i dag for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Mikael er vokset op på en gård, så han har altid haft interesse for landbrugets forhold. Jordbrugsøkonomi er et lille studie med relativt få studerende. Det giver et virkelig godt sammenhold, og der er gode jobmuligheder, forklarer Mikael.

Mikael Strandbygaard, jordbrugsøkonom

Navn: Mikael Strandbygaard
Alder: 31 år
Kommer fra: Ølgod
Kandidatuddannelse: Jordbrugsøkonomi
Nuværende arbejdsplads: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Hvad er din baggrund?

Efter gymnasiet havde jeg et fjumreår. Jeg startede på bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi i 2005 og fortsatte på kandidatstudiet. Det var jeg færdig med i 2011. Jeg havde sideløbende et studiejob i interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, hvor jeg var i næsten 4 år. Efter jeg var færdig med studierne fortsatte jeg med at arbejde for Landbrug & Fødevarer, indtil jeg kom her til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i januar 2012.

Hvorfor valgte du at læse jordbrugsøkonomi?

Jeg kommer selv fra landet, så jeg har altid haft interesse for landbrug og for fødevaresektoren. Jeg var lidt i tvivl og overvejede, om jeg skulle læse matematik-økonomi eller statskundskab, men valgte jordbrugsøkonomi, fordi det er en blanding af økonomi og politik, hvilket jeg fandt interessant. Og så har jeg en fætter, der har læst jordbrugsøkonomi, så jeg kendte til uddannelsen.

Hvad går uddannelsen ud på?

Det er en økonomisk uddannelse, som har et mere praktisk fokus end cand. polit.-uddannelsen. Ud over den økonomiske del har vi et vist politisk fokus på fx EU’s landbrugspolitik og på udviklingsøkonomi. Uddannelsen sigter mod fødevaresektoren generelt, og der er gode muligheder for at vælge en overbygning, der matcher ens interesser. Det er en ret praktisk rettet uddannelse, der fokuserer meget på industriøkonomi, og under studiet inddrager man aktuelle cases som fx landmændenes pressede situation eller de aktuelle forhandlinger om EU's landbrugspolitik.

Hvad gik dit speciale ud på?

Jeg skrev om forholdet mellem prisudviklingen på dagligvarer og på leverandørernes produkter. Sammenhængen mellem den og så koncentrationen blandt leverandørerne og i detailleddet, hvor jeg kiggede specielt på Arla og Danish Crown.

Hvad laver du i dit nuværende job?

Jeg arbejder i konkurrencecenteret for fødevarer, landbrug, industri og detailhandel. Styrelsen skal først og fremmest håndhæve konkurrencelovgivningen og at sikre velfungerende markeder. Fx indeholder konkurrencelovgivningen et forbud mod, at enkelte virksomheder misbruger en dominerende stilling på markedet. Så det skal vi sikre, at de ikke gør.

Det kan også dreje sig om konkurrencebegrænsende aftaler, som fx byggekarteller, som medierne har været skrevet meget om, eller vurdering af om en fusion begrænser den effektive konkurrence på markederne.

Hvad går dine opgaver ud på?

I bund og grund handler det om at sikre velfungerede markeder, hvor forbrugerne sikres et bredt udvalg uden at betale for meget for det. En del af opgaverne er behandling af konkurrencesager, og en del er større analyser af konkurrenceforholdene på udvalgte markeder.Vi analyserer priser og ser fx på, om der er noget, der er uhensigtsmæssigt rent lovgivningsmæssigt. Vi analyserer fx, hvad konsekvenserne vil være, hvis man ændrer på planloven, der bl.a. bestemmer, hvor store detailhandelsbutikker må være.

Ministerbetjening er i øvrigt en ret stor del af arbejdet. Noget af det, der gør arbejdet virkelig interessant, er muligheden for at påvirke den politiske dagsorden.

Har du følt dig ordentligt rustet til arbejdsmarkedet?

Ja, uddannelsen har været meget relevant. Gennem uddannelsen får man et godt kendskab til de brancher, jeg arbejder med. Hele den økonomiske tankegang er meget anvendelig, når man skal gennemskue et marked.

Ligesom uddannelsen har mit job en international vinkel. Vi deltager i europæiske netværk, der fx ser på EU's landbrugspolitik fra en konkurrencemæssig synsvinkel, men også på forholdet mellem dagligvarekæderne og deres leverandører.

Det er interessant, fordi der er få aktører, der har store markedsandele. Det kan gøre det svært for mindre leverandører, og det er så med til at begrænse udbuddet af varer. Så vi forsøger at støtte initiativer, der sikrer at samhandlen og konkurrencen mellem dagligvarekæder og deres leverandører fungerer effektivt.

Har der været kvalifikationer, du savnede efter endt uddannelse?

Nej, jeg synes, vi er rimelig godt klædt på. Blandt andet fordi jeg løbende havde studierelevant arbejde under uddannelsen. Det har de fleste på studiet faktisk, og det er en rigtig god ting. Der er dog selvfølgelig en masse ting, der er helt anderledes på arbejdsmarkedet end på universitetet. Deadlines er ofte kortere, og der er ikke altid tid til den fordybelse, man er vant til fra studiet.

Den jordbrugsøkonomiske uddannelse giver mulighed for at tage juridiske fag, fx EU-lovgivning, og det kan man have stor glæde af, så man ikke skal starte helt fra bunden et sted som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor det juridiske fylder ret meget. Men det helt store juridiske overblik, det overlader vi til juristerne. Under hele uddannelsen er der i øvrigt også mulighed for at tage enkelte fag på fx polit-studiet.

Hvordan er beskæftigelsesituationen?

Den er rigtig, rigtig god. Vi var 6-7 stykker på min årgang, og jeg tror ikke, der er nogen af mine medstuderende, der er arbejdsløse.

Hvilke jobmuligheder er der?

Mange er ansat i fx den finansielle sektor og i realkreditinstitutter. Andre er i Fødevareministeriet eller i Erhvervs- og Vækstministeriet. Uddannelsen henvender sig til organisationer, til det offentlige og til internationale organisationer, så der er mange muligheder.

Vil du anbefale uddannelsen til andre?

Ja, helt klart. Hvis man synes blandingen af økonomi og politik er interessant, så helt klart. Der er et godt studiemiljø, for det er et lille studie, og det giver den fordel, at alle kender alle. Bagsiden ved at være en lille uddannelse er, at der godt kan være hold, hvor udbuddet af fag ikke er fuldstændig skræddersyet til lige netop dig. Men generelt er det en fordel.

Noget af det, der kendetegner studiet er, at det fungerer rigtig godt socialt. Man har øvelsestimer sammen og relativt mange undervisningstimer sammen. Det giver et godt sammenhold – både på og imellem årgangene.

Mikael blev interviewet til denne artikel i februar 2015.