Undervisning og opbygning

Undervisningen foregår som en blanding af forelæsninger, øvelser og projektarbejde. Du arbejder med fagets problemstillinger og får rig mulighed for at udforske det, du brænder for.

Opbygning

På det første år af kandidatuddannelsen i jordbrugsøkonomi følger du to obligatoriske kurser samt en række begrænset valgfrie kurser med indbygget faglig progressivitet.

På andet år har du desuden to helt valgfrie fag, som du fx kan bruge på et udlandsophold eller til at følge kurser ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet, på Copenhagen Business School eller andre universiteter.

Der er et godt samarbejde mellem studerende og arbejdsliv, som betyder, at du har mange muligheder for at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med virksomheder og organisationer – tidligere projekter har fx handlet om forbedring af konfliktløsning i WTO og toldmæssige barrierer for producenter i EU og udviklingslande.

Uddannelsen afsluttes med et speciale på 30 ECTS.

Uddannelsen er opbygget således:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Applied Econometrics Incentives and Regulation
2. år Speciale

Starter du på uddannelsen i februar, ligger kurset "Applied Econometrics" i blok 3, mens kurset "Incentives and Regulation" ligger i blok 1.

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge mindst to kurser fra følgende liste:

Dine resterende begrænset valgfrie kurser vælger du fra nedenstående liste: