Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

For at kunne søge optagelse på kandidatuddannelsen i jura skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau.

Du kan læse mere under Retskravsbachelor.

Adgangskrav og frister:

Husk at tjekke din ansøgning løbende

Efter ansøgningsfristen er det vigtigt, at du regelmæssigt tjekker status på din ansøgning ved at logge på ansøgningsportalen.

Hvis du ikke bekræfter rettidigt (tidsfristen vil fremgå af dit svarbrev), mister du din studieplads.

Hvordan søger du?

Du skal søge om optagelse via ansøgningsportalen. Bemærk, du må oprette max 3 ansøgninger til KU’s uddannelser med samme studiestart. Fra fjerde prioritet og lavere vil ansøgningerne blive annulleret.

Det er ikke muligt at søge i papirform eller via KUnet. Hold evt. brugervejledningen åben, mens du udfylder din ansøgning. Vi anbefaler Firefox som browser.

Følg din ansøgning - log ind her

Når du har søgt om optagelse, kan du se status på din ansøgning og få beskeder fra universitetet, når du logger ind på din ansøgning.

Dokumentation til din ansøgning

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation til din ansøgning. Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information, der hvor du bliver bedt om det.

Du har oplysningspligt og kan overføre dokumentation via dataudveksling

Vedhæfter du ikke den krævede dokumentation, vil du modtage en rykker via den digitale ansøgningsportal. Det er derfor vigtigt, du jævnligt tjekker ansøgningsportalen. Hvis du ikke uploader den manglende dokumentation inden den angivne frist, vil du få afslag på din ansøgning.

Du skal uploade følgende bilag:

  • Eksamensudskrifter fra din bacheloruddannelse
  • Dokumentation for beståede fag og kurser, hvis du har en uafsluttet kandidatuddannelse eller er kandidat (jf. oplysningspligt).

Nemt at sende dokumentation - dataudveksling

Er du fra KU, AU, AAU, SDU eller ITU anbefaler vi, at du overfører dine data automatisk ved hjælp af funktionen dataudveksling. Se evt. brugervejledning til Ansøgningsportalen.

Husk at kontrollere, at alle eksamensdata bliver overført. Det er dit ansvar at sikre, at vi modtager dokumentationen. Du skal altså selv uploade dokumentationen, hvis det ikke overføres via dataudvekslingen.

Du har oplysningspligt

Hvis du har bestået kurser på en uafsluttet kandidatuddannelse, skal du i følge dansk lovgivning oplyse os om det i din ansøgning, og sørge for at uploade dokumentation for dine beståede eksamener. Vi vurderer herefter, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele. Du er desuden forpligtet til at oplyse om du har en afsluttet kandidatuddannelse, hvis du bliver spurgt om dette.