Merit for tidligere beståede kurser

Hvis du har bestået kurser på en uafsluttet uddannelse på samme niveau, har du pligt til at oplyse os om det, når du søger i ansøgningsportalen jf. Adgangsbekendtgørelsen §37. Universitet foretager en faglig vurdering af de prøver, som du har bestået, og hvis de kan indgå i den nye uddannelse, træffer universitetet afgørelse om, at det skal meritoverføres.

Merit for andre uddannelsesaktiviteter

Du kan også vælge at søge merit, hvis du har afsluttet dele af en videregående uddannelse på et andet niveau, eller hvis du vil søge merit for beståede kurser på en tidligere afsluttet uddannelse på samme niveau. Kontakt Studieinformationen på jura umiddelbart efter studiestart og hør, hvordan det foregår.

Har du allerede en kandidatgrad, eller forventer du at afslutte en kandidatuddannelse inden studiestart, skal du være opmærksom på Kandidatreglen.

Hvorfor skal jeg søge merit?

Ud over at du skal søge merit, fordi det fremgår af lovgivningen, skal du også søge merit, fordi nogle af de kurser du tidligere har bestået, kan erstatte obligatoriske kurser eller valgfrie kurser på din nye uddannelse. Du skal sammen med din ansøgning sende dokumentation (fx en karakterudskrift) for de kurser, du tidligere har bestået.

Kurser, du har bestået som led i en tidligere indskrivning på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, behøver du ikke oplyse om. Du får automatisk besked om, hvilke kurser de kan erstatte på den studieordning, du indskrives på.

Se kurser, der tidligere er givet startmerit for

I meritdatabasen kan du se, hvilke kurser der tidligere er søgt merit for på jura.

Når du søger i meritdatabasen, kan du:
  • få et generelt overblik over kurser, der er godkendt eller afvist som merit på din uddannelse
  • søge på et specifikt kursus og se, om det tidligere er godkendt som merit.

Du kan afgrænse din søgning ved fx at søge på titlen på et kursus, uddannelse, uddannelsesinstitution, studieretning, uddannelsesniveau, semester eller andet. Når du klikker ”søg”, kommer der en liste frem med søgeresultater.

I listen med søgeresultater kan du se:
  1. titlen på kurset
  2. hvilken uddannelse, der udbyder kurset
  3. hvilken uddannelse på jura faget er søgt meritoverført til
  4. om der er søgt merit eller forhåndsmerit for kurset
  5. om kurset er godkendt (grøn) eller ikke godkendt (rød).

Du kan klikke dig ind på det enkelte kursus og læse mere om kurset.

Meritdatabasen bliver løbende opdateret med nye kurser. Den indeholder derfor ikke alle kurser, der er søgt merit for gennem tiden.

Vi anbefaler, at du bruger Google Chrome, når du søger i databasen.

Vær opmærksom på, at resultatet i meritdatabasen ikke er det samme som en afgørelse. Selvom et kursus ikke tidligere er godkendt, kan der være forhold som fx ændringer i studieordninger, der gør, at du får det godkendt – og omvendt.

Søg i meritdatabasen.