Spørgsmål og svar

Få svar på de mest stillede spørgsmål om optagelse, genindskrivning og overflytning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorvidt du kan søge om optagelse på uddannelsen, hvis du allerede har bestået 1. studieår eller mere (jf. dens gældende studieordning) afhænger af, hvordan du har bestået 1. studieår.

Nej, i disse tilfælde kan du ikke søge om optagelse

Samme uddannelse: Hvis du har bestået studierne som fuldtidsstuderende på samme uddannelse – enten på KU eller på et andet dansk universitet – kan du ikke søge optagelse. Søg om overflytning, hvis du er optaget på samme uddannelse på et andet dansk universitet. Søg om genindskrivning, hvis du ikke længere er studerende på uddannelsen – på enten KU eller et andet dansk universitet.

Se mere om genindskrivning og overflytning.

Ja, i disse tilfælde kan du søge om optagelse

Du kan søge om optagelse, selvom du har bestået 1. studieår eller mere (jf. uddannelsens gældende studieordning), hvis du:

  • er/var studerende på et universitet i udlandet – eller er/var deltidsstuderende på uddannelsen, fx under Åbent Universitet

  • læste på en anden uddannelse på KU eller et andet dansk universitet og ikke længere er studerende på den pågældende uddannelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål til genindskrivning