Hvad kan jeg blive?

Louise er studie- og karrierevejleder. Her fortæller hun om de kompetencer, du får gennem din universitetsuddannelse, og hvordan de kan bruges i arbejdslivet.
Det handler om generalistkompetencer. Se filmen og læs nedenfor.

Hvad kan jeg blive? 

Når du skal vælge studie, tænker du måske også over hvilke karriere- eller jobmuligheder, du har efter endt uddannelse. Her skal du vide, at der er mange flere muligheder end dem, du kender i forvejen.

Det er nemlig sådan, at du, sammen med en masse faglige kvalifikationer og kompetencer, også får en masse generelle kompetencer med dig, når du studerer. Vi kalder dem generalistkompetencer.

Generalistkompetencer er kompetencer, der automatisk indlæres, når du læser til undervisningen, skriver opgaver, arbejder i studiegrupper, læser op til eksamen, går til eksamen osv.

De generelle kompetencer, du får, kan fx være:

  • Du bliver god til at strukturere din tid (fx mellem studie, fritidsinteresser og arbejde)
  • Du bliver hurtig til at sætte dig ind i nyt stof (fx når du forbereder dig til undervisning og eksamen)
  • Du udvikler dine analytiske evner (fx analysere på data og på teoretisk, faglig litteratur)
  • Du bliver god til mundtlig og skriftlig formidling (fx gennem mundtlige og skriftlige oplæg eller eksamener)
  • Du bliver god til at arbejde løsningsorienteret (fx fra løsning af problemstillinger ved læsning eller til eksamen)
  • Du er ansvarsbevidst (fx god til at overholde deadlines, gennemføre et studie og respektere studiegruppeaftaler)
  • Du har udviklet gode samarbejdsevner (fx fra læsegrupper, eksamensgrupper eller andre studiegrupper)
  • Alle elementerne er vigtige og bruges i generaliststillinger som fx konsulent, kommunikationsmedarbejder, webredaktør, personlig assistent, akademisk medarbejder, akademisk sagsbehandler og fuldmægtig. Stillinger som sagtens kan være besat af kandidater med fx en humanistisk, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller juridisk uddannelse.

Hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere, kan du gå ind på Jobbank.ku.dk, og se på hvilke kompetencer de efterspørger i stillingsopslagene.