Kandidat i kemi

Med en kandidatgrad i kemi kan du være med til at skabe nye løsninger på verdens store udfordringer – fra klimaforandringer til mangel på fødevarer.

Uddannelsen er engelsksproget.

Du bliver velbevandret i de nyeste teknologier, og trænet til at arbejde kreativt inden for forskning, udvikling og analyse. Du kan vælge mange veje inden for kemien med specialiseringer i enten organisk syntese, uorganisk kemi, fysisk kemi, analytisk kemi eller kemi med sidefag. Som kandidat kan du fx arbejde som rådgiver i det private erhvervsliv eller i forsknings- og analyselaboratorier.

Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og job