Kandidat i kemi – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i kemi på Københavns Universitet

Kandidat i kemi

I 2025 vil otte milliarder mennesker have behov for mad, når de er sultne, varme, når de fryser, og medicin, når de er syge. Med de teknologier, vi har i dag, er vi ikke i stand til at hjælpe dem. Hvis du vil være med til at skabe nye løsninger, er en kandidatuddannelse i kemi på Københavns Universitet lige noget for dig.

Uddannelsen er engelsksproget.

Den 2-årige kandidatuddannelse i kemi giver dig de færdigheder, du har brug for, når du skal deltage i forskergrupper eller selv lede og styre komplekse arbejds- og udviklingssituationer inden for kemi.

Københavns Universitet er anerkendt for sit store kursusudbud inden for alle vigtige grene af kemien, herunder uorganisk kemi, fysisk kemi og beregningskemi.

Du kan vælge mellem fem specialiseringer:

Læs mere om:

Frist for ansøgning og optagelse

Ansøgningsfristen for ansøgere med en retskravbachelor er:

  • 1. marts med studiestart 1. september
  • 15. oktober med studiestart 1. februar

Ansøgningsfristen for ansøgere med adgangsgivende eller anden bacheloruddannelse er:

  • 1. marts med studiestart 1. september

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i kemi.

Læs om mulighederne for udlandsophold.