Faglig profil for kandidatuddannelsen og jobmuligheder

Kandidatuddannelsen i kemi på Københavns Universitet er en 2-årig uddannelse, der kombinerer almindelig undervisning med selvstændig forskning under vejledning af en erfaren forsker. Du får et indgående kendskab til det videnskabelige grundlag for den kemiske forskning og de metoder, der anvendes.

Du har i alt et år til at skrive dit speciale. Det betyder, at du kan bruge et helt år i laboratoriet på at arbejde koncentreret med det emne, du har valgt.

En kandidat i kemi opnår kompetencer til at kunne:

 • Arbejde selvstændigt, både individuelt og i grupper
 • Formulere, strukturere og gennemføre et forskningsprojekt, som indebærer udvikling og anvendelse af kemiske metoder
 • Styre komplekse forsknings- og udviklingssituationer
 • Opsøge og sammenfatte den tilgængelige viden inden for et område af kemien
 • Vurdere kemiske metoder, deres muligheder og begrænsninger
 • Diskutere kemiske metoder, teori og resultater generelt såvel som på videnskabeligt niveau
 • Diskutere anvendelsen af kemiske resultater i en industriel, samfundsmæssig og etisk sammenhæng på et fagligt grundlag
 • Tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

En kandidat i kemi opnår færdigheder til at kunne:

 • Behandle og analysere data
 • Læse og forstå litteratur inden for kemien
 • Benytte kemidatabaser
 • Mundtligt og skriftligt redegøre for kemisk arbejde

En kandidat i kemi tilegner sig:

 • Gennem kurser og projektarbejde viden om metode inden for udvalgte forskningsområder
 • Gennem selvstændig forskning under vejledning dybtgående kendskab til et specialområde på et internationalt, konkurrencedygtigt niveau

Jobmuligheder

Kemikere efterspørges overalt i verden. I forsknings- og analyselaboratorier, både i den private og den offentlige sektor. Du kan arbejde som rådgiver i både private virksomheder og offentlige institutioner, du kan undervise på gymnasier og universiteter eller arbejde for forskellige medier. Du kan også bruge det, du har lært på kemistudiet, til at starte din egen virksomhed.