Faglig profil og job

Kandidatuddannelsen i kemi med specialiseringen Organisk syntese er i Danmark særligt efterspurgt i og oplagt til medicinalindustrien.

Uddannelsen er en blanding af undervisning og selvstændigt videnskabeligt arbejde under vejledning af en erfaren forsker.

Kompetencer, færdigheder og viden

En kandidatuddannelse i kemi giver en række grundlæggende kompetencer. Ud over det grundlæggende får du en række særlige kompetencer med specialiseringen Organisk syntese:

 • Planlægge og udføre syntese af organiske stoffer 
 • Vurdere sikkerhedsrisici ved en given syntese og træffe nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger
 • Perspektivere den organiske kemi i fagets bredeste forstand
 • Redegøre for sandsynlige reaktionsmekanismer

Færdigheder

En kandidat i kemi med specialiseringen Organisk syntese har opnået færdigheder til at kunne:

 • Udføre avanceret organisk præparativt arbejde, også med reaktive, giftige eller luftfølsomme reagenser
 • Tilrettelægge, beskrive, udføre og optimere flertrinssynteser i både stor og lille skala
 • Skrive udførlige synteseanvisninger med en sådan detaljeringsgrad at de kan udføres af personer uden specialviden eller kan publiceres i internationale fagtidsskrifter
 • Udnytte den syntetisk-kemiske faglitteratur, databaser og opslagsværker samt kendskabet til kemiske reaktioners detaljerede forløb til at udvikle og forbedre præparative metoder

Viden

En kandidat i kemi med specialiseringen Organisk syntese har viden om:

 • Metoder til fremstilling af de vigtigste funktionelle grupper
 • Reaktionsmekanismer i organisk kemi
 • Konformationelle, steriske og stereoelektroniske effekter

Jobmuligheder

Kemikere med specialiseringen Organisk syntese får især ansættelse i det private erhvervsliv eller på universiteter i forsknings- og udviklingslaboratorier. Oplagt er medicinalindustrien hvor der fremstilles nye lægemiddelkandidater, men der er mange andre muligheder.