Faglig profil og job

Med en kandidatuddannelse i kemi med specialisering Uorganisk kemi bliver du uddannet til at være kreativ i laboratoriet og på store anlæg. Du vil få mulighed for at tilegne dig færdigheder, som efterspørges i den private sektor, ikke mindst inden for elektronik-, bioanalyse-, katalyse-, landbrugs-, polymer- og brændstofsektoren.

En kandidat i kemi med specialiseringen Uorganisk kemi har viden om:

 • Uorganisk kemi og koordinationskemi
 • Materialevidenskab
 • Moderne forsøgsteknikker inden for uorganisk kemi
 • Teoretisk modellering af uorganiske systemer

En kandidat i kemi med specialiseringen Uorganisk kemi skal være i stand til at:

 • Beskrive de vigtigste forsøgsteknikker, der anvendes i karakteriseringen af uorganiske stoffer
 • Beskrive og analysere de vigtigste periodiske variationer i de kemiske og fysiske egenskaber ved grundstoffer og deres forbindelser.
 • Anvende elektroniske strukturmodeller på uorganiske systemer

En kandidat i kemi med med specialiseringen Uorganisk kemi har opnået færdigheder til at kunne:

 • Diskutere deskriptiv uorganisk kemi og vigtige modeller, der anvendes inden for uorganisk kemi
 • Analysere og designe reaktioner på grundlag af uorganisk kemi
 • Analysere videnskabelige artikler, der behandler problemer med uorganisk syntese

Bliv iværksætter med et kursus i innovation

Med specialiseringen Uorganisk kemi er du godt rustet til at arbejde med forskningsbaseret innovation. Tag et af følgende kurser, og kom hurtigt i gang med din egen virksomhed eller få en stilling inden for højteknologisk styring:

 • Iværksætteri og innovation
 • Kommercialisering af patenter og iværksætteri