Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i kemi tager to år. Det første år skal du følge en række obligatoriske og valgfrie kurser, mens det andet år bruges på specialet.

Du kan vælge at bruge noget af valgfriheden på uddannelsen til at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med et firma eller en organisation, eller du kan tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Som kandidatstuderende i kemi kan du vælge mellem fem specialiseringer, der ruster dig til at arbejde både i og uden for Danmark:

Speciale

Uddannelsen afsluttes med et speciale.

Specialearbejdet er af eksperimentel karakter. Fx skal det omfatte eksperimentelt eller videnskabeligt arbejde, som fører til generering af originale data og/eller originalt materiale.

Specialestudiet foregår i en forskergruppe ved Kemisk Institut under vejledning af en forsker. Sammen med din vejleder udarbejder du et studieprogram og en beskrivelse af dit specialearbejde.

Du kan også udføre dit specialearbejde i en privat virksomhed eller en offentlig institution i Danmark eller i udlandet. Du vil i så fald få tilknyttet en intern vejleder fra Kemisk Institut såvel som en ekstern vejleder det sted, hvor du udfører specialearbejdet. Uddannelsen afsluttes med et mundtligt forsvar af dit speciale med en ekstern censor.