Analytisk kemi

Vil du være med til at skabe sikrere fødevarer, ufarlige lægemidler og et renere miljø? Som kandidat i kemi med specialisering i analytisk kemi vil du kunne bestemme det nøjagtige indhold af ethvert stof ud fra en kombination af kemisk viden, instrumenthåndtering og databehandling.

Dette er centralt for enhver fremstilling af kemiske forbindelser, men er også et værktøj til forskning i planteforædling, fødevarer, bioteknologi, katalyse, petrokemi og miljøkemi. Der er brug for kandidater med specialisering i analytisk kemi inden for forskning, inden for industriel produktion af alt fra energi over fødevarer og lægemidler til biotek samt i miljørådgivningsvirksomheder.

Faglig profil

Hvis du specialiserer dig i analytisk kemi, lærer du at udvælge de rette instrumenter, og du opøver metoder til at klargøre og håndtere prøver og bestemme fejlkilder i industrielle analyselaboratorier. Det kræver målinger og datafortolkning af høj kvalitet, og her kommer din ekspertise ind i billedet – du bliver nemlig uddannet til at kunne validere og kvalitetssikre de analysemetoder, som bl.a. bruges i industrien.

Danmark har en af de højeste andele af avancerede videnskabelige instrumenter i forhold til befolkningens størrelse, så der er virkelig mange job inden for forskning, industri, biotek og rådgivning.

Opbygning

Specialiseringen i analytisk kemi er normeret til 120 ECTS-point og består af:

  • Obligatoriske fagelementer, 30 ECTS-point.
  • Valgfrie fagelementer, 30 ECTS-point.
  • Speciale, 60 ECTS-point.

For de valgfrie kurser gælder, at de fleste studerende vælger kemikurser – men har du særlige interesser, kan du frit vælge kurser på hele Københavns Universitet, forudsat du først får kurset godkendt.

 

Hvis du vælger at starte på uddannelsen i februar, forløber den således: