Kemi med sidefag

Kemistuderende arbejder med en opstilling i laboratoriet.

Kemi er og vil fortsat være en af de vigtigste videnskaber til løsning af de mange problemer, som menneskeheden står over for. Kunne du tænke dig at inspirere kommende generationer af intelligente unge til at vælge en uddannelse inden for kemi? Vil du gerne blive klogere på, hvordan komplekse emner formidles på en interessant måde? Kunne du tænke dig at arbejde kreativt og ubegrænset med undervisningsforsøg?

Kemi med sidefag er en profil med stort fokus på didaktik og formidling, hvor du kombinerer en solid grundviden i kemi med et fag efter eget valg; her kan du vælge blandt de naturvidenskabelige fag eller et hvilket som helst fag inden for humaniora, samfundsfag, jura og teologi på Københavns Universitet.

Alle kemikurser på Københavns Universitet udbydes på engelsk.

Kandidatuddannelsen i kemi med sidefag giver dig mulighed for at undervise på landets gymnasier, arbejde med teknisk salg, kommunikation eller medievirksomhed eller kombinere kemi med et selvvalgt fag med henblik på at dyrke nye og spændende sider af videnskaben i grænsefladen mellem forskellige fag.

Opbygning

Kemi med sidefag er normeret til 120 eller 150 ECTS-point, afhængigt af om sidefaget ligger inden for eller uden for de naturvidenskabelige fag (Idræt tæller i denne forbindelse ikke med i de naturvidenskabelige fag). Den består af følgende:

 • Obligatoriske kurser: 22,5 ECTS-point
 • Begrænset valgfrie fagelementer: 22,5 ECTS-point
 • Sidefaget: 45 eller 75 ECTS-point, afhængigt af om sidefaget ligger inden for eller uden for de videnskabelige fag (Idræt tæller i denne forbindelse ikke med i de videnskabelige fag)
 • Speciale: 30 ECTS-point

Opbygningen af kandidatuddannelsen i kemi med sidefag kan se ud på flere måder. Nedenfor er vist opbygningen, hvis dit sidefag ligger inden for de videnskabelige fag.

Uddannelsens opbygning (sidefag inden for de videnskabelige fag):

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag
Sidefag Sidefag Kemiske undervisnings-forsøg Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik
2. år Begrænset valgfrit kursus Naturfags-didaktik for Biologi Speciale

Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus

Hvis du starter på uddannelsen i februar, ser opbygningen således ud (sidefag inden for de videnskabelige fag, speciale på fuld tid):

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag
Sidefag Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Naturfags-didaktik for Biologi
2. år Kemiske undervisnings-forsøg Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik Speciale
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

OBS: Listen er baseret på studieåret 2020/2021 og er derfor kun vejledende. Den endelige liste over begrænset valgfrie kurser i studieåret 2021/2022 er klar på siden her i foråret 2021.

Som færdig kandidat i kemi med sidefag har du viden om:

 • Metoder inden for udvalgte områder og gennem selvstændigt arbejde
 • Et specialeområde på internationalt niveau gennem selvstændig forskning og arbejde under vejledning
 • Indlærings- og undervisningsteori, der er relevant for undervisning i de videnskabelige fag i gymnasiet

Du vil desuden være i stand til at:

 • Udarbejde og implementere mål for planlægning og afvikling af undervisning
 • Tilrettelægge en kombination af læring i formelle og uformelle miljøer samt analysere og løse elevernes forståelsesproblemer (alternative opfattelser)
 • Bearbejde og analysere data
 • Læse og forstå originallitteratur inden for kemien
 • Anvende de vigtigste databaser inden for faget
 • Forklare kemiarbejde, både mundtligt og skriftligt

Derudover opnår du færdigheder til at kunne:

 • Tilrettelægge, gennemføre og evaluere sin egen (og andres) undervisning i videnskab på de gymnasiale uddannelser ud fra udvalgte teoretiske betragtninger og argumenter.
 • Formulere, strukturere og lede et forskningsprojekt, der omfatter udvikling og anvendelse af kemiske metoder
 • Styre komplekse arbejds- og udviklingssituationer
 • Opsøge og sammenfatte den tilgængelige viden inden for et område af kemien
 • Vurdere kemiske metoder, deres anvendelse og begrænsninger
 • Diskutere metoder, teori og resultater inden for kemien, generelt såvel som på videnskabeligt niveau
 • Diskutere anvendelsen af kemiske resultater i en industriel, samfundsmæssig og etisk sammenhæng på en akademisk måde
 • Tage selvstændigt ansvar for egen faglig udvikling og specialisering