Uorganisk kemi

Kemistuderende arbejder i laboratorium.

Opfind nye funktionelle materialer: Fx molekylær elektronik, der gør det muligt at producere mindre computere med færre miljøfarlige stoffer, katalysatorer, der sætter industrien i stand til at producere mere og og forurene mindre, eller plast der er lettere og stærkere og stadig biologisk nedbrydelig.

Specialiseringen i uorganisk kemi sætter dig i stand til at føre an inden for forskning og udvikling. Et centralt element i udviklingen af nye stoffer og materialer er at karakterisere de nye molekyler, du har opfundet. Dette indebærer anvendelse af store forskningsanlæg såsom Europas største synkrotronanlæg, ESS, som i øjeblikket er ved at blive opført blot en times kørsel fra København. Hvis du vælger at tage din kandidatuddannelse i København, får du således rig mulighed for at udvikle dine kompetencer med hensyn til at planlægge og gennemføre forskningsprogrammer på store anlæg.

Alle kandidatkurser i kemi på Københavns Universitet udbydes på engelsk.

Faglig profil

Med specialiseringen bliver du uddannet til at være kreativ i laboratoriet og på store anlæg. Du vil få mulighed for at tilegne dig færdigheder, som efterspørges i den private sektor, ikke mindst inden for elektronik-, bioanalyse-, katalyse-, landbrugs-, polymer- og brændstofsektoren.

Læs mere om den faglige profil og jobmuligheder, hvis du specialiserer dig i uorganisk kemi.

Opbygning

Specialiseringen i uorganisk kemi er normeret til 120 ECTS-point og består af følgende:

  • Obligatoriske fagelementer, 30 ECTS-point
  • Valgfrie fagelementer, 30 ECTS-point
  • Speciale, 60 ECTS-point

For de valgfrie kurser gælder, at de fleste studerende vælger kemikurser – men har du særlige interesser, kan du frit vælge kurser på hele Københavns Universitet, forudsat du først får kurset godkendt.

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Valgfrie kurser Valgfrie kurser Valgfrie kurser Valgfrie kurser
Methods and Modelling in Inorganic Chemistry Descriptive Inorganic Chemistry
2. år Speciale

Du kan også vælge at starte din uddannelse i februar, i så fald ser forløbet således ud:

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Valgfrie kurser Valgfrie kurser Valgfrie kurser Valgfrie kurser
Descriptive Inorganic Chemistry Methods and Modelling in Inorganic Chemistry
2. år Speciale