Virksomhedsprojekt

Som en del af din valgfrihed på uddannelsen har du mulighed for at lave et virksomhedsprojekt enten i Danmark eller udlandet.

Et virksomhedsprojekt i løbet af studietiden er et meget nærliggende redskab til at få viden, erfaring og kontakter til arbejdsmarkedet. Det kan give dig nye perspektiver på din uddannelse og dermed gøre dig mere bevidst om præcis dine faglige styrker og kvaliteter.

For at sikre at der bliver en sammenhæng mellem projektet og din øvrige uddannelse skal du, inden projektet, have en vejleder, der hjælper dig med faglig vejledning, godkender virksomheden, samt vejleder under forløbet og ved den afsluttende eksamen.

I slutningen af projektet skal du have tid til at udarbejde en skriftlig hjemmeopgave. Opgaven har karakter af en projektrapport og danner udgangspunkt for en mundtlig eksamen i slutningen af den blok, der afslutter forløbet.