Kandidat i kemisk og biokemisk ingeniørvidenskab (Uddannelsen tages i Kina)

Uddannelsen er engelsksproget og foregår i Kina under det tværnationale samarbejde mellem Kina og Danmark, Sino-Danish Center for Education and Research (SDC).

Kandidatuddannelsen i kemisk og biokemisk ingeniørvidenskab er en forskningsbaseret kandidatuddannelse med fokus på teoretiske, eksperimentelle og praktiske aspekter af kemiteknik og dens anvendelse inden for omdannelse af biomasse og affald til energi og kemikalier. Uddannelsen i kemisk og biokemisk ingeniørvidenskab vil give dig en grad i kemiteknik med en specialisering mod at bruge biomasse og affald som råvare og energikilde og dermed erstatte fossile ressourcer og brændstoffer.

Uddannelsen udløser en dobbeltgrad fra DTU og det kinesiske universitet University of Chinese Academy of Sciences (UCAS).