Kemisk og biokemisk ingeniørvidenskab – Københavns Universitet

Kandidatuddannelser > Kemisk og biokemisk in...

Kandidat i kemisk og biokemisk ingeniørvidenskab

Uddannelsen er engelsksproget og foregår i Kina under det tværnationale samarbejde mellem Kina og Danmark, Sino Danish Center for Education and Research (SDC).

Kandidatuddannelsen i kemisk og biokemisk ingeniørvidenskab er en forskningsbaseret kandidatuddannelse med fokus på teoretiske, eksperimentelle og praktiske aspekter af kemiteknik og dens anvendelse inden for omdannelse af biomasse og affald til energi og kemikalier. Uddannelsen i kemisk og biokemisk ingeniørvidenskab vil give dig en grad i kemiteknik med en specialisering mod at bruge biomasse og affald som råvare og energikilde og dermed erstatte fossile ressourcer og brændstoffer.

Læs mere på uddannelsens hjemmeside på Danmarks Tekniske Universitet.