Kandidat i kinastudier – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i kinastudier på Københavns Universitet

Kandidat i kinastudier

Kandidatuddannelsen i kinastudier er for dig, som ønsker at fordybe dig yderligere i Asien som region med særligt fokus på kinesisk sprog, kultur, historie og samfund.

Studerende på kandidatuddannelsen i kinastudier får en indgående viden om det kinesiske sprog, et bredt kendskab til landets sociale, samfundsmæssige og historiske udvikling samt forståelse for Kinas betydning for de omkringliggende asiatiske lande og resten af verden.

Du får et endnu stærkere sprogligt fundament og vil komme til at arbejde videre med historiske og aktuelle tematikker inden for humanistiske og samfundsvidenskabelige områder. Du kan blandt andet dykke endnu længere ned i studier af fx kinesisk litteratur, historie, kulturelle udvekslinger mellem Kina og verden, Kinas politiske system og økonomi, grænseområdeproblematikker (fx Tibet og Xinjiang) og meget andet.

I løbet af kandidatuddannelsen kan du vælge tilvalg på universiteter fx i Kina og Taiwan, og du har også mulighed for at afprøve dine kompetencer hos en virksomhed eller organisation i Danmark eller Kina i et projektorienteret forløb. Det er desuden muligt at arbejde med et tværfagligt tema på tværs af asienstudiers fagområder, og så har du på kinastudier mulighed for at følge den gymnasierettede profil.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse to gange om året:

  • 1. marts med start til efteråret
  • 15. oktober med start til foråret

Læs mere om ansøgning og optagelse.