Forskning på faget

Igennem mange århundreder er skiftende kinesiske kulturer blevet påvirket af de øvrige asiatiske kulturer og har især sat sit præg på de lande, vi i dag kender som Korea, Japan og Vietnam. På Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) har forskningen fokus på alle de asiatiske kulturer og civilisationer, deres historiske udvikling og deres samspil.

Inden for kinastudier tager forskningen udgangspunkt i både humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier og metoder. Der forskes blandt andet i Kinas litteratur, historie, intellektuel historie, etnicitet og grænseområdeproblematikker (særlig Tibet og Xinjiang), det politiske system, politisk kultur, politisk økonomi, samfundets institutioner, center og periferi, kulturelle udvekslinger mellem Kina og verden samt tradition og modernitet.

Kinastudier indgår i mange nationale og internationale forskernetværk og er desuden aktiv deltager i det europæiske Socrates-Erasmus samarbejde.

Københavns Universitet har iværksat en handleplan vedrørende et fremtidigt intensiveret samarbejde med Kina. Det skal styrke universitetets samarbejde på tværs af fakulteterne og udnytte synergien, der er mellem forskning om Kina og forskning med Kina på tværs af Københavns Universitet. Asian Dynamics Initiative (ADI) koordinerer den eksisterende forskning om Asien og styrker samarbejdet på tværs af de humanistiske og samfundsvidenskabelige institutter.