Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen i kinastudier er på to år og bygger videre på undervisningen fra bacheloruddannelsen i asienstudier (kinastudier). Den består af seks fagmoduler og afsluttes med et speciale.

Undervisnings- og arbejdsformerne omfatter både forelæsninger, holdundervisning og øvelser med aktiv deltagelse af de studerende, for eksempel i form af studenteroplæg eller besvarelse af mindre opgaver, såvel som selvstudier kombineret med individuel vejledning.

Du har gode muligheder for at tone din uddannelse i en bestemt retning i kraft af de emnevalg, du træffer undervejs. Du har også mulighed for at erstatte et kursus med et projektorienteret forløb i en virksomhed, hvor du kan afprøve det job, du drømmer om, eller du kan lave virksomhedsprojekter, hvor du med støtte fra en vejleder på universitetet løser en konkret opgave for en virksomhed.

Som studerende på kandidatuddannelsen i kinastudier har du mulighed for tilvalg på et udenlandsk universitet for at understøtte dine studier sprogligt, teoretisk og metodisk. 

Studiestruktur

I skemaet kan du se det anbefalede studieforløb på kandidatuddannelsen i kinastudier. Læs mere om de enkelte fagelementer i studieordningen.

Gymnasiesidefag

Du kan tage kandidatuddannelsen i kinastudier med  gymnasierettet profil, hvis du har bestået bachelordelen af dit sidefag (45 ECTS tilvalg) som del af din bacheloruddannelse og du er indskrevet på kandidatdelen af sidefaget.

Gymnasielæreruddannelsen består af 3 ½ års grundfag i kinastudier (ekskl. propædeutik) og 1 ½ års sidefag (90 ECTS). De første 45 ECTS læses som tilvalg på bacheloruddannelsen, og de sidste 45 ECTS bliver en del af den samlede to-årige kandidatuddannelse.