Undervisning og opbygning - Kandidat i kinastudier – Københavns Universitet

Kinastudier > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen i kinastudier er på to år og bygger videre på undervisningen fra bacheloruddannelsen i asienstudier (kinastudier). Den består af seks fagmoduler og afsluttes med et speciale.

Undervisnings- og arbejdsformerne omfatter både forelæsninger, holdundervisning og øvelser med aktiv deltagelse af de studerende, for eksempel i form af studenteroplæg eller besvarelse af mindre opgaver, såvel som selvstudier kombineret med individuel vejledning.

Studiestruktur

BEMÆRK: Der træder en ny studieordning i kraft per 1. september 2019. Det betyder, at der kan ske ændringer i forhold til den struktur og de kurser, der er beskrevet her på siden.

Du har gode muligheder for at tone din uddannelse i en bestemt retning i kraft af de emnevalg, du træffer undervejs. Du har også mulighed for at erstatte et kursus med et projektorienteret forløb i en virksomhed, hvor du kan afprøve det job, du drømmer om, eller du kan lave virksomhedsprojekter, hvor du med støtte fra en vejleder på universitetet løser en konkret opgave for en virksomhed.

Som studerende på kandidatuddannelsen i kinastudier har du mulighed for tilvalg på et udenlandsk universitet for at understøtte dine studier sprogligt, teoretisk og metodisk. Du kan desuden vælge den gymnasierettede profil, hvis du har taget gymnasierettet tilvalg på din bacheloruddannelse.

I skemaet kan du se det anbefalede studieforløb på kandidatuddannelsen i kinastudier. Du kan se studieforløbet for den gymnasierettede profil her.

1. år 1. semester
2. semester
Modul 1: Emne med sprogfærdighed. Vælg klassisk eller moderne (15 ECTS) Modul 3: Tekstbaseret emne (15 ECTS)
Modul 2: Tværfagligt tema (15 ECTS) eller Kandidattilvalg (15 ECTS) Modul 4: Vælg mellem Emnekursus A, Projektorienteret forløb, Formidling eller Klassisk Sprog 2 (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Modul 5: Forskningsoversigt (15 ECTS)

Speciale (30 ECTS)

Modul 6: Emnekursus B (15 ECTS)