Faglig profil og job

Kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi og udbygger den faglige bredde og kendskabet til arkæologisk teori og metode, som du grundlagde på bacheloruddannelsen. Som på bacheloren beskæftiger vi os med studiet af materielle levn fra de antikke kulturer i Grækenland og Italien, fra tidlig historisk tid til Romerrigets fald.

Mens andre humanistiske fag beskæftiger sig med menneskets intellekt, udgør arkæologiens område - den materielle virkelighed - resultaterne af menneskets tanker, indbyrdes kommunikation og handlinger. De materielle levn omfatter principielt alle fysiske genstande og forhold, som man kan erkende er bearbejdet af mennesker enten i form eller kontekst. Derfor trækker arkæologien ikke kun på humanistiske teorier og metoder, men også på teorier og metoder som anvendes inden for natur- og samfundsvidenskab. 

Klassiske arkæologer arbejder med et stort og mangeartet kildemateriale, som også inddrager skriftligt materiale og historiske kilder. De antikke kulturer var komplekse samfund, som benyttede både skrift og billedsprog som kommunikation, og klassiske arkæologer har særlige forudsætninger for at arbejde med billeders anvendelse og betydning.

Jobmuligheder

Kandidatuddannelsen kvalificerer til forskningsbaserede ansættelser på museer og universitetet samt en lang række jobs inden for administration, undervisning og kulturformidling. Kandidaternes internationale erfaring og evne til at sætte sig ind i store mængder svært stof og formidle det er centrale kvalifikationer på det akademiske arbejdsmarked.

Nogle kandidater fortsætter med en Ph.d.-grad for at kvalificere sig til en af de få faste stillinger som museumsinspektør eller universitetslærer inden for faget.

Eksempler på virksomheder

Kandidater i klassisk arkæologi arbejder fx hos:

 • DTU
 • Copenhagen Business School
 • Gymnasieskolen
 • Lokalmuseer
 • Nationalmuseet
 • Rigsarkivet
 • Auktionshuse
 • Danmarks Radio
 • Laser Tech services
 • Thorvaldsens Museum
 • Miljø- og bygningsafdelingen i Københavns Kommune
 • Positivgruppen
 • Ny Carlsberg Glyptotek
 • Københavns Universitet
 • Novo Nordisk A/S
 • Bonnier Publications
 • OXFAM GB
 • Fonde

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.