Faglig profil og job

Kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi er en viderespecialisering af grundfagsstudiet, hvor den faglige bredde og kendskabet til arkæologisk teori og metode udbygges. Som på grundfagsstudiet beskæftiger vi os med studiet af materielle levn fra de antikke kulturer i Grækenland og Italien, fra bronzealderen til Romerrigets fald.

Opgaverne er at lokalisere, afdække og analysere antikke levn for at kunne fortolke fund og diskutere samfunds- og kulturforhold i middelhavsområdet. Mens andre humanistiske fag beskæftiger sig med menneskets intellekt, udgør arkæologiens område - den materielle virkelighed - resultaterne af menneskets tanker, indbyrdes kommunikation og handlinger.

Emnerne omfatter de græske, italiske, etruskiske og romerske materielle kulturer i hele deres geografiske udstrækning fra bronzealder til og med senantikken. Studiet omfatter bl.a. aspekter som beboelsesmønstre, topografi, billedfortolkning, kommunikation og økonomiske og sociale forhold. Endvidere kræves der kendskab til fagets historik og antikreception samt til randkulturerne i et omfang, der er relevant for forståelsen af forholdene i middelhavsområdet.

Jobmuligheder

Som kandidat i klassisk arkæologi vil du være kvalificeret til at arbejde og forske på museer og universiteter. Der er få faste stillinger som museumsinspektør eller universitetslærer inden for faget, men uddannelsen kvalificerer dig også til jobs inden for museumsadministration, offentlig administration og formidling. Fagets uddannede får ligeledes job i it-branchen, som kan bruge kandidaternes evne til at sætte sig ind i store mængder svært stof og formidle det.

Eksempler på virksomheder

Kandidater i klassisk arkæologi arbejder fx hos:

 • DTU
 • CBC
 • Nationalmuseet
 • Rigsarkivet
 • Danmarks Radio
 • Laser Tech services
 • Thorvaldsens Museum
 • Miljø- og bygningsafdelingen i Københavns Kommune
 • Positivgruppen
 • Ny Carlsberg Glyptotek
 • Københavns Universitet
 • Novo Nordisk A/S
 • Bonnier Publications
 • Copenhagen Business School
 • OXFAM GB

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.