Forskning på faget

Afdelingens arkæologiske forskning udføres af de faste lærere, stipendiater samt de studerende.

Blandt emnerne kan nævnes jernalderen i Middelhavsområdet (specifikt Etruriens, Latiums og Kyperns arkæologi), kulturelle forbindelser mellem middelhavsområdet og Den nære Orient og Egypten i jernalderen og romersk tid. Der forskes også i antikke billedfremstillinger med henblik på fortolkning af billedsproget, samt forholdet mellem det sociale og økonomiske landskab og udviklingen af kulturer og identiteter i den hellenistisk-romerske periode.

Faget spænder vidt i tid og rum, og nye fund og teorier medfører en stadig bevægelse i problemstillingerne. En del af fagets forskning er desuden forbundet med feltarkæologiske projekter i Middelhavsområdet, ofte som internationalt samarbejde. Disse projekter indbefatter publikationer, som ældre studerende og kandidater traditionelt deltager i.