Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen er et toårigt fuldtidsstudium, der bygger videre på den teoretiske/metodiske og praktiske uddannelse fra bacheloruddannelsen. Kandidaten afsluttes med et speciale.

Da kandidatuddannelsen i høj grad foregår som selvstudium, hvor man har en tæt kontakt til sin vejleder, forudsættes det, at man er i stand til at arbejde selvstændigt med de problemstillinger, man sammen med sin underviser har udvalgt.

Kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi består af fire fagelementer inkl. specialet, der hver dækker centrale aspekter af den arkæologiske teori, metode og praksis.

Studiestruktur

Nedenfor se studiestrukturen for kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi. 

1. år 1. semester
2. semester
  • Materialeanalyse med katalog (15 ECTS) og
  • Klassisk arkæologisk diakron analyse (15 ECTS)
  • Kulturmøder (15 ECTS) og
  • Emner med projektformulering (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
  • Kandidattilvalg (15 ECTS)
  • Kandidattilvalg (15 ECTS)
Speciale (30 ECTS)