Undervisning og opbygning - Kandidat i klassisk arkæologi – Københavns Universitet

Klassisk arkæologi > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen er et toårigt fuldtidsstudium, der bygger videre på den teoretiske/metodiske og praktiske uddannelse fra grundfagsstudiet. Den afsluttes med et speciale.

Da kandidatuddannelsen i høj grad foregår som selvstudium, hvor man har en tæt kontakt til sin vejleder, forudsættes det, at man er i stand til at arbejde selvstændigt med de problemstillinger, man sammen med sin underviser har udvalgt.

Kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi består af fire moduler inkl. specialet, der hver dækker centrale aspekter af den arkæologiske teori, metode og praksis.

Studiestruktur

Modul 1b og 2b kan erstattes med et kandidattilvalg svarende til sammenlagt 30 ECTS. 

1. år 1. semester
2. semester

Modul 1: Klassisk arkæologi I (30 ECTS)

 

Modulet består af fagene:

 

a. Klassisk arkæologisk tema (15 ECTS)

 

b. Der vælges mellem:

  • Katalog- og materialeanalyse (15 ECTS)
  • Projektorienteret forløb (15 ECTS)

Modul 2: Klassisk arkæologi II (30 ECTS)

 

Modulet består af fagene:

 

a. Klassisk arkæologi og akulturation (15 ECTS)

 

b. Diakron analyse med udgangspunkt i klassisk arkæologi (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Modul 3: Klassisk arkæologi III (30 ECTS)

 

Modulet består af fagene:

 

a. Klassisk arkæologisk periode (15 ECTS)

 

b. Klassisk arkæologisk emne med projektformulering (15 ECTS)

Modul 4: Speciale (30 ECTS)