Kandidat i klimaforandringer – Københavns Universitet

Kandidat i klimaforandringer

Som studerende på Klimaforandringer lærer du om både natur- og samfundsvidenskabelige aspekter af klimaforandringer. Det kan fx være om årsagerne til klimaforandringer, hvordan mennesket har en indvirkning på klimaet, de økonomiske effekter af klimaforandringer og meget andet.

Uddannelsen er engelsksproget.

Kandidaten klimaforandringer er en to-årig tværfaglig uddannelse, som belyser klimaforandringer, deres årsager og effekter, samt hvordan vi kan adressere dem og tilpasse os til dem ud fra en kombineret natur- og samfundsvidenskabelig tilgang.

Som studerende på kandidatuddannelsen i klimaforandringer tilegner du dig viden og kompetencer fra en række videnskabelige fagområder - fra geofysik til geopolitik. Du lærer desuden at kombinere disse forskellige fagområder.

Med en kandidatuddannelse i klimaforandringer kan du bestride jobfunktioner i den offentlige sektor (hos offentlige myndigheder og i kommuner), i konsulentvirksomheder, industrivirksomheder, interesseorganisationer, internationale organisationer samt inden for forskning, undervisning og formidling.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Frist for ansøgning og optagelse

Ansøgningsfrist for alle ansøgere er:

  • 1. marts med studiestart 1. september

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i klimaforandringer (CCIMA).

Læs om mulighederne for udlandsophold.