BEMÆRK: Som led i regionaliseringsprocessen er det besluttet, at der ikke vil være optag på uddannelsen i 2022.

Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i klinisk ernæring. 

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Du skal uploade ekstra dokumentation, så fagpersoner kan vurdere, om du opfylder adgangskravene før vi kan tilbyde dig en studieplads.

Hvis du har en bachelorgrad i klinisk diætetik fra en skandinavisk professionshøjskole (University Colleges) kan du blive optaget på kandidatuddannelsen, hvis din uddannelse indeholder følgende:

 • 7,5 ECTS biokemi.
 • 7,5 ECTS fysiologi.
 • 7,5 ECTS statistik.
 • 7,5 ECTS sygdomslære.

Hvis du har en bachelorgrad i fødevarer og ernæring med specialisering i sundhed og ernæring fra Københavns Universitet kan du blive optaget på kandidatuddannelsen i klinisk ernæring, hvis du din uddannelse indeholder følgende kursus:

Hvis du har en bachelorgrad inden for det naturvidenskabelige eller relaterede område fra Københavns Universitet eller andre danske, nordiske eller internationale universiteter kan du blive optaget på kandidatuddannelsen, hvis din uddannelse indeholder følgende:

Minimum 120 ECTS inden for naturvidenskab, heraf:

 • 7,5 ECTS-point biokemi.
 • 7,5 ECTS-point fysiologi.
 • 7,5 ECTS-point statistik.
 • 7,5 ECTS-point sygdomslære og/eller farmakologi.

Andre ansøgere

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

 

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i klinisk ernæring. 

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Du skal uploade ekstra dokumentation, så studienævnet kan vurdere, om du opfylder adgangskravene før vi kan tilbyde dig en studieplads.

Hvis du har en bachelorgrad i klinisk diætetik fra en skandinavisk professionshøjskole (University Colleges) kan du blive optaget på kandidatuddannelsen, hvis din uddannelse indeholder følgende:

Minimum 120 ECTS inden for det naturvidenskabelige og/eller sundhedsvidenskabelige område, heraf:

 • 5 ECTS biokemi
 • 5 ECTS fysiologi
 • 5 ECTS patofysiologi og/ eller sygdomslære/farmakologi.

Hvis du har en bachelorgrad i fødevarer og ernæring med specialisering i sundhed og ernæring fra Københavns Universitet kan du blive optaget på kandidatuddannelsen i klinisk ernæring, hvis du din uddannelse indeholder følgende kursus:

Hvis du har en bachelorgrad inden for det naturvidenskabelige eller sundhedsvidenskabelige område fra Københavns Universitet eller andre danske, nordiske eller internationale universiteter kan du blive optaget på kandidatuddannelsen, hvis din uddannelse indeholder følgende:

Minimum 120 ECTS inden for det naturvidenskabelige og/eller sundhedsvidenskabelige område, heraf:

 • 5 ECTS biokemi
 • 5 ECTS fysiologi
 • 5 ECTS patofysiologi og/eller sygdomslære/farmakologi.

 


Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer, om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter, før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

 • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
 • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.


Sprogkrav

Hvis du har retskrav til den uddannelse du søger optagelse på, opfylder du sprogkravet.
Ellers skal du dokumentere at du opfylder fakultetets engelsk sprogkrav. Læs mere om sprogkravene her.