Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af din uddannelsesbaggrund:

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. Ansøgere med en bachelorgrad i klinisk diætetik.
  2. Ansøgere med en bachelorgrad i fødevarer og ernæring med specialisering i sundhed og ernæring fra Københavns Universitet.
  3. Ansøgere med en bachelorgrad inden for det naturvidenskabelige område, sundhedsvidenskabelige eller relaterede områder.
  4. Øvrige ansøgere.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier:

  • Samlet antal ECTS indenfor fagene biokemi, fysiologi, sygdomslære og statistik.

 

 

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse skal du være opmærksom på kandidatreglen.