Dokumentation til din ansøgning

Statsborgere fra Danmark, EU, EØS eller Schweiz


Udenlandsk bacheloruddannelse

Vi bruger din dokumentation til at vurdere, hvorvidt du er kvalificeret til at blive optaget på kandidatuddannelsen.

Du skal uploade al påkrævet dokumentation i ansøgningsportalen, når du opretter din ansøgning.

Påkrævet dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

Vi har brug for dit officielle karakterudskrift fra den adgangsgivende uddannelse, som du har færdiggjort eller er indskrevet på, når du søger om optagelse på kandidatuddannelsen. 

Karakterudskriften skal have: et officielt stempel og en underskrift fra dit universitet.

Hvis din karakterudskrift ikke er på engelsk eller et skandinavisk sprog

 • Du skal inkludere en officiel oversættelse på engelsk eller et skandinavisk sprog (dansk, norsk, svensk). Den officielle oversættelse skal have et stempel og underskrift fra din uddannelsesinstitution.

 • Hvis din uddannelsesinstitution ikke kan give dig en officiel oversættelse, kan en autoriseret oversætter foretage oversættelsen, samt stemple og underskrive dokumentet.

Frist for at du skal uploade din karakterudskrift: 1. marts

 

 

 

 

 

 

 

 

Du skal lave en egenvurdering, hvis du ikke har en bachelorgrad der automatisk opfylder adgangskravene.

Hvad er en egenvurdering?

Egenvurderingen er et overblik, hvor du lister de kurser fra din bachelorgrad, som dækker over de specifikke adgangskrav på den uddannelse du søger om optagelse på.

Du skal inkludere både færdiggjorte kurser og kurser du påtænker at færdiggøre inden studiestarten i september.

Brug dette skema til at lave din egenvurdering sådan:

  1. Skriv alle de kurser du har haft/stadig har under der forskellige adgangskrav
  2. Gem skemaet som en pdf-fil. Navngiv pdf'en: [Dit navn]_Egenvurdering
  3. Upload skemaet til din ansøgning

  Hvis du har flere kurser, der dækker samme adgangskrav, skal du notere dem alle i egenvurderingen.

  Husk at 1 kursus kun kan dække 1 specifikt adgangskrav medmindre der f.eks. er tale om et generelt adgangskrav såsom 30 ECTS i fag med laboratorieøvelser eller 60 ECTS inden for naturvidenskab.

  Uploader du ikke en egenvurdering kan det resultere i, at din ansøgning bliver afvist.

  Frist for at du skal uploade din egenvurdering: 1. marts

 

 

 

 

 

 

 

 

I kursusbeskrivelserne af dine tidligere kurser (taget på din adgangsgivende bacheloruddannelse), skal du inkludere de kurser, som er relevante for kandidatuddannelsen du søger om optagelse på, dvs. de kurser, du har inkluderet i egenvurderingen.

Kursusbeskrivelserne skal være på et skandinavisk sprog (dansk, svensk, norsk) eller engelsk. Vi accepterer kursusbeskrivelser, som du selv har oversat eller udarbejdet.

Hvad er gyldigt som kursusbeskrivelse?

Dine kursusbeskrivelser kan være fotokopier fra din uddannelsesinstitutions kursuskatalog, akademiske håndbog eller print fra institutionens hjemmeside. De skal beskrive:

 • Alle emner som kurset dækkede
 • Hvad kurset krævede for at gennemføre (hvilke undervisningsmetoder blev der brugt, hvilken eksamenstype/form)
 • ECTS-point/credits for kurset
 • Antal lektioner/timer

Hvis din uddannelsesinstitution ikke tilbyder kursusbeskrivelser

Vi accepterer kursusbeskrivelser skrevet af dig selv. Du skal være opmærksom på, at beskrivelserne skal inkludere:

 • Alle emner som kurset dækkede
 • Hvad kurset krævede for at gennemføre (hvilke undervisningsmetoder blev der brugt, hvilken eksamenstype/form)
 • ECTS-point/credits for kurset
 • Antal lektioner/timer

 

Frist for at du skal uploade dine kursusbeskrivelser: 1. marts

 

Du skal uploade en opdateret version af dit C.V. (curriculum vitae) som inkluderer et kronologisk overblik over din akademiske historik.

Foto er ikke nødvendigt.

Frist for at du skal uploade dit C.V.: 1. marts

 

Du skal dokumentere dine engelskkundskaber. Læs mere om sprogkrav.

Frist for at du skal uploade din dokumentation for engelskkundskaber: 1. marts

 

 

 

 

Hvis du bruger WAYF eller NemID, når du opretter din ansøgning, skal du ikke uploade kopi eller scan af pas/ID.

Hvis du opretter dig selv som bruger, skal du uploade en kopi eller scan af dit pas/ID. Det skal være et gyldigt pas/ID og indeholde:

 • Dit fulde navn
 • Din fødselsdato
 • Din nationalitet
 • Vellignende foto

 

 • En kopi af dit sygesikringskort eller kørekort er ikke tilstrækkeligt som pas/ID.

Frist for at du skal uploade en kopi eller scan af pas: 1. september 

 

 

 

 

 

Hvis du får tilbudt en plads på kandidatuddannelsen, skal du dokumentere, at du har færdiggjort din bacheloruddannelse senest
20. september.

Vi kan modtage din certificerede dokumentation på to måder:

 1. Få din tidligere uddannelsesinstitution til at sende os en mail
  Mailen skal være sendt fra en officiel mail fra uddannelsesinstitutionen. Det vil sige, at mailadressen skal være mulig at finde på uddannelsesinstitutionens hjemmeside.

  Mailen skal sendes til: msc-admissions@science.ku.dk

  Derudover skal mailen fastslå, at du har færdiggjort din bacheloruddannelse på deres institution og indeholde:
  • Dit fulde navn
  • Din fødselsdato
  • Titlen på din uddannelse
  • Datoen for færdiggørelse af uddannelse
  • Link til afsenders kontaktinformation på universitetets hjemmeside

 1. Send din fysiske og certificerede kopi til os
  Vi skal have en fysisk kopi (en scannet version er ikke tilstrækkelig) af dit officielle eksamensbevis med: et officielt stempel og en underskrift fra dit tidligere universitet direkte på dokumentet. Den certificerede kopi skal sendes til:

MSc Admissions, SCIENCE
Bülowsvej 17
1870 Frederiksberg C

Du kan også lægge den certificerede kopi i vores postkasse, der hænger uden for Bülowsvej 17.

 

 

 

Ikke-påkrævet dokumentation

Vi bruger kun den påkrævede dokumentation, når vi vurderer din ansøgning. Derfor skal du kun uploade den påkrævede dokumentation.

Ikke-påkrævet dokumentation er fx:

 • Motiveret ansøgning
 • Anbefalinger eller udtalelser fra undervisere, arbejdsgiver, o. lign.
 • Dokumentation for ungdomsuddannelse (gymnasium, HF, o. lign), medmindre det bruges som dokumentation for sprogkundskaber.

Hvis du ikke har alt påkrævet dokumentation, når du søger

 • Du skal have uploadet alt din påkrævede dokumentation, når du sender din ansøgning i portalen.

Mangler der noget i din ansøgning?

  • Vi vurderer om din ansøgning er komplet ved at gennemgå den påkrævede dokumentation. Hvis noget mangler, sender vi dig en besked i ansøgningsportalen. Du modtager en notifikation om, at der ligger en ny besked til dig i portalen til den e-mailkonto, du har registreret dig med. 
  • Din frist for at uploade manglende dokumentation er 1 uge fra tidspunktet vi kontakter dig i portalen. Husk derfor at tjekke din mail hver dag, og vær også opmærksom på din spammappe, da notifikationer fra ansøgningsportalen kan ende i dit spamfilter.

  Kontrol af oplysninger

  Hvis det viser sig, at du har anvendt forfalsket eller på anden måde vildledende dokumentation i din ansøgning, er vi forpligtet til at anmelde det til politiet og annullere din ansøgning og/eller optagelse.

  Få hjælp til din ansøgning

  SCIENCE Studenterservice står klar til at hjælpe dig med din ansøgning – bl.a. til webmøder om ansøgningsproceduren og optagelse. Du er også velkommen til at booke en vejledningssamtale, ringe eller sende os en mail.