Faglig profil og job

BEMÆRK: Som led i regionaliseringsprocessen er det besluttet, at der ikke vil være optag på uddannelsen i 2022.

Klinisk ernæring handler om, hvordan mad, næringsstoffer og ernæringsprodukter benyttes i behandlingen af syge mennesker, så deres sygdomsforløb bliver så kort og så godt som muligt.
 
Med en kandidatuddannelse i klinisk ernæring vil du blandt andet kunne:

  • Varetage rådgivning, vejledning, administration og ledelse inden for ernæringsrelateret sygdomsbehandling, herunder patientbehandling
  • Igangsætte og styre behandlingsindsatser
  • Varetage, vejlede og rådgive om kvalitetsmåling og -udvikling indenfor ernæringsområdet
  • Anvende gængse ernæringsvidenskabelige målemetoder til vurdering af ernæringsstatus
  • Diskutere etiske og videnskabelige problemstillinger, herunder forsøg på mennesker
  • Overskue de internationale, nationale og lokale aktørers interesser og muligheder i forhold til ernæringsrelateret sygdomsbehandling 

Jobmuligheder

Med en kandidatuddannelse i klinisk er næring kan du arbejde med patientbehandling, rådgivning, vejledning, kvalitetssikring, administration, ledelse, forskning og undervisning.

  • Du kan arbejde med behandling, undervisning og administrative stillinger i hospitalssektoren.
  • I kommunerne indgår ernæring både som forebyggende tiltag og som led i alle former for rehabilitering.
  • Der gode muligheder i andre offentlige institutioner eller private industrivirksomheder, der fremstiller eller forhandler ernæringsprodukter til behandling af sygdomme.
  • Hvis du vil forske, kan du søge ind på den treårige ph.d.-uddannelse.