Kandidater i klinisk ernæring

Bettina Ewers (35), ernæringschef for afdelingen af de kliniske diætister og Patientkøkkenet på Steno Diabetes Center A/S. Bettina blev færdig i 2006:

 Som ernæringschef har jeg ansvaret for mine afdelinger på to niveauer. For det første har jeg det personalemæssige ansvar. Det vil sige, at det er mig, der står for den daglige ledelse og arbejdstilrettelæggelse, ansættelse af nyt personale, supervision, afholdelse af udviklingssamtaler og meget mere. For det andet har jeg ansvaret for den faglige ledelse og udvikling. Det dækker over arbejdsopgaver som udvikling og kvalitetssikring af kost- og ernæringsområdet, strategisk ledelse og samarbejde på tværs af hospitalets andre områder. Udover min chefrolle arbejder jeg også selv i klinikken med diætbehandling af patienter med diabetes.

 

Tina Beermann (34), ledende klinisk diætist på Center for Ernæring og Tarmsygdomme på Aalborg Sygehus. Tina blev færdig i 2007:

 Jeg er leder, klinisk diætist, fagmand og underviser på én gang. Det betyder, at jeg til daglig løser en masse forskellige opgaver, der spænder fra opgaver i forhold til mine medarbejdere, så som administration og arbejdsmiljøforbedringer, til tværfaglige projekter med centrets øvrige ledelse. Senest har vi lavet forsknings- og udviklingsprojektet MORE, hvor formålet var at øge indtaget af energi og protein hos patienterne. Vi lavede mange forskellige ændringer på sygehuset, bl.a. omkring organisering på afdelinger, viden og holdninger blandt personale, forbedring af madtilbuddet og rammerne for spisemiljøet. Resultaterne viste en markant forbedring af indtaget af både energi og protein hos patienter i ernæringsrisiko.


J
anice Marie Sorensen (31), ph.d.-studerende på Institut for Human Ernæring på LIFE – Janice blev færdig i 2007: 

  Jeg arbejder i de underernærede patienters tjeneste. Målet er at få patienterne til at spise, derfor er det vigtigt at forstå fødevarers sensoriske egenskaber. Patienterne har forskellige forventninger til måltider: Nogle spiser af lyst, og andre spiser af tvang. Det stiller forskellige krav til, hvordan maden skal være.

Jeg arbejder på en model for, hvordan vi kan udvikle funktionelle fødevarer som fx proteindrikke, så vi i sidste ende kan påvirke patienternes indtagelse af mad og drikke i en positiv retning.

Sisse Hørup Larsen (34), ledende klinisk diætist på Klinisk Ernæringsenheden på Gentofte Hospital. Sisse blev færdig i 2005:

  Jeg er den daglige leder af vores afdeling. Det er mig, der kvalitetssikrer det arbejde, som vi udfører på ernæringsområdet. Derfor implementerer jeg ernæringsvejledninger, jeg uddanner vores sundhedspersonale og sikrer, at ernæringsindholdet i den mad, som vi serverer for patienterne, er, som det skal være. Ved siden af det arbejder jeg på forskellige forskningsprojekter. Mit seneste projekt handler om kostomlægning, så patienter med hjertesvigt kan tabe sig.