Undervisning og opbygning

BEMÆRK: Som led i regionaliseringsprocessen er det besluttet, at der ikke vil være optag på uddannelsen i 2022.

Undervisning

Undervisningen omfatter forelæsninger og teoretiske øvelser, ligesom der er en del projektarbejde. Du arbejder både selvstændigt og i projektgrupper.

Opbygning

Det første år på uddannelsen skal du have en række obligatoriske kurser, hvor du får en grundlæggende viden om: 

  • Sygdomme og deres ernæringsfysiologi under forskellige tilstande: Hvordan påvirker infektioner og betændelsestilstande omsætning af næringsstoffer i kroppen hos patienter, som fx lider af en kræftsygdom eller har været ude for en trafikulykke?
  • Ernæringsbehandling af kostrelaterede og ikke-kostrelaterede sygdomme: Hvornår og hvordan skal patienten behandles for fx fedme? Hvilken ernæring skal kræftpatienten indtage under behandlingen med kemoterapi eller stråleterapi?  Og skal det fx være gennem mad eller kunstig ernæring?
  • Evidens for effekten af ernæringsbehandling ved sygdomme. Her ser du på de videnskabelige undersøgelser og metoder, der skal til for at bevise resultaterne af ernæringsbehandling. Det kan fx være påvisning af, hvordan ernæringsbehandling medfører færre infektioner, et lettere sygdomsforløb, færre genindlæggelser eller kortere indlæggelsestid.
  • Kvalitetssikring, hvor du får forståelse af, hvordan viden og kvalitetsmåling gøres til en del af den praktiske dagligdag på fx et hospital. Dvs. du bliver klædt på til at kunne ændre den kliniske praksis, således at man opnår positive resultater med ernæringsbehandling.
  • Ledelse, som handler om, hvordan du leder medarbejdere og implementerer kvalitetssikring: Hvordan får du kvalitetssikring til at fungere i praksis, så både over- og underordnede er med i projektet?


På andet år af uddannelsen har du mulighed for at tone din uddannelse med valgfrie fag. Du kan også vælge at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med et firma eller en organisation, eller du kan tage på studieophold i udlandet.

Studiet afsluttes med et speciale, som er et eksperimentelt arbejde, hvor den eksperimentelle del skal foregå på et hospital.

Du får titlen cand.scient. i klinisk ernæring. Der er ikke knyttet opnåelse af autorisation til uddannelsen.

Uddannelsen er bygget sådan op: