Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester kan du søge ind på kandidatuddannelsen i kommunikation og it. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Adgangskravene er defineret i studieordningen.

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere dit adgangsgrundlag.

 

Du er garanteret en plads på uddannelsen, hvis du har nedenstående uddannelse og søger ind rettidigt: 

Du kan vente op til tre år med at bruge dit retskrav. 

Læs om hvordan du søger ind

 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav til kandidatuddannelsen i kommunikation og it: 

 • Kommunikation og it fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Film- og medievidenskab fra Københavns Universitet med bachelortilvalg i Kommunikation og it fra Københavns Universitet
 • Datalogi med bachelortilvalg i Kommunikation og it fra Københavns Universitet
 • Informationsstudier (tidligere informationsvidenskab og kulturformidling) med specialisering i information og it fra Københavns Universitet med bachelortilvalg i Kommunikation og it fra Københavns Universitet
 • Informationsvidenskab fra Aarhus Universitet
 • HUMTEK med Kommunikation og Datalogi fra Roskilde Universitet
 • Informations- og Kommunikationsvidenskab fra Syddansk Universitet.
 • Digitale Medier og Design fra IT-Universitetet
 • HUMTEK med Kommunikation og Informatik fra Roskilde Universitet

NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen medmindre du har retskrav og søger rettidigt.

Læs om hvordan du søger ind

 

Du kan stadig søge om optagelse, hvis din bachelor ikke automatisk opfylder adgangskravene. Du tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at du har:

 • mindst 45 ECTS relevante studieelementer inden for datalogi og 45 ECTS relevante studieelementer inden for medie- og kommunikationsvidenskab.

Læs om hvordan du søger ind.

 

Hvis du ikke har et nordisk statsborgerskab (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island) skal du inden optagelsen have bestået Studieprøven eller dansk A på gymnasialt niveau. Vi skal have modtaget dokumentation for dine danskkundskaber:

 • 1. august (studiestart til september)
 • 1. januar (studiestart til februar)

Hvis du har en dansksproget bacheloruddannelse fra et dansk universitet skal du uanset statsborgerskab ikke dokumentere danskkundskaber. 

Om Studieprøven

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du skal bestå alle dele med mindst karakteren 2. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, skal alle delene være bestået.