Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen.

  • Kommunikation og it fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Film- og medievidenskab fra Københavns Universitet med bachelortilvalg i Kommunikation og it fra Københavns Universitet
  • Datalogi med bachelortilvalg i Kommunikation og it fra Københavns Universitet
  • Informationsstudier (tidligere informationsvidenskab og kulturformidling) med specialisering i information og it fra Københavns Universitet med bachelortilvalg i Kommunikation og it fra Københavns Universitet
  • Informationsvidenskab fra Aarhus Universitet
  • HUMTEK med Kommunikation og Datalogi fra Roskilde Universitet
  • Informations- og Kommunikationsvidenskab fra Syddansk Universitet.
  • Digitale Medier og Design fra IT-Universitetet
  • HUMTEK med Kommunikation og Informatik fra Roskilde Universitet

Læs om ansøgningsproceduren.

Ansøgere med anden bachelor

Har du en bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Ansøgere, der vurderes til at have mindst 60 ECTS inden for emner som kulturformidling, informationsformidling, digitale medier og digital kultur tages i betragtning til optagelse.

Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.