Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen.

  • Kommunikation og it fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Film- og medievidenskab fra Københavns Universitet med bachelortilvalg i Kommunikation og it fra Københavns Universitet
  • Datalogi med bachelortilvalg i Kommunikation og it fra Københavns Universitet
  • Informationsvidenskab fra Aarhus Universitet
  • HUMTEK med Kommunikation og Datalogi fra Roskilde Universitet
  • Informations- og Kommunikationsvidenskab fra Syddansk Universitet.
  • Digitale Medier og Design fra IT-Universitetet
  • HUMTEK med Kommunikation og Informatik fra Roskilde Universitet

Læs om ansøgningsproceduren.

Ansøgere med anden bachelor

Opfylder din bacheloruddannelse ikke automatisk adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Din bacheloruddannelse skal som minimum indeholde fagligt relevante studieelementer inden for både datalogi (45 ECTS) og medie- og kommunikationsvidenskab (45 ECTS).

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.