Ansøgning og optagelse – Københavns Universitet

Kommunikation og it > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i kommunikation og it.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor, og læs mere om, hvordan du søger om optagelse.

Retskravsbachelor

Du er garanteret en plads på kandidatuddannelsen i kommunikation og it, hvis du er bachelor i  kommunikation og it fra Københavns Universitet, og søger ind til den førstkommende studiestart efter du har færdiggjort bacheloruddannelsen. 

Læs mere om, hvordan du søger ind, hvis du har retskrav.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. Kun hvis du er retskravsbachelor og søger rettidigt, er du sikret optag.

  • Kommunikation og it fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Film- og medievidenskab fra Københavns Universitet med bachelortilvalg i Kommunikation og it fra Københavns Universitet
  • Datalogi med bachelortilvalg i Kommunikation og it fra Københavns Universitet
  • Informationsvidenskab fra Aarhus Universitet
  • HUMTEK med Kommunikation og Datalogi fra Roskilde Universitet
  • Informations- og Kommunikationsvidenskab fra Syddansk Universitet.
  • Digitale Medier og Design fra IT-Universitetet
  • HUMTEK med Kommunikation og Informatik fra Roskilde Universitet

Læs mere om hvordan du søger ind, når du opfylder adgangskravene.

Anden dansk uddannelse

Har du en dansk bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen..

Din bacheloruddannelse skal som minimum indeholde fagligt relevante studieelementer inden for både datalogi (45 ECTS) og medie- og kommunikationsvidenskab (45 ECTS).

Læs mere om, hvordan du søger ind med en anden dansk bachelor.

Udenlandsk uddannelse

Har du en udenlandsk bacheloruddannelse, skal du vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en udenlandsk bachelor.

Tidligere optaget på en kandidatuddannelse

Har du tidligere været indskrevet på en kandidatuddannelse, kan der gælde særlige regler. 

Læs mere om, hvordan du søger ind.

Prioritering af ansøgere

Alle retskravsbachelorer er garanteret en plads på uddannelsen, hvis de søger rettidigt. 

Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser inden for de adgangsgivende uddannelser jf. ovenstående prioriterede rækkefølge af adgangsgrundlag, vil ansøgere med højt karakterniveau blive foretrukket. I den prioriterede rækkefølge ligestilles bachelorer i Film- og Medievidenskab fra Københavns Universitet med bachelortilvalg i Kommunikation og it fra Københavns Universitet med bachelorer i Datalogi med bachelortilvalg i Kommunikation og it fra Københavns Universitet.

Studieplanlægning

Når du søger ind på en kandidatuddannelse, er det en god idé hurtigt at komme i gang med at planlægge dit uddannelsesforløb, så du ikke misser en deadline. Find gode råd til studieplanlægning her.

Uddannelsesgebyr for udenlandske statsborgere

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen. Læs mere om uddannelsesgebyr.

Ansøgningsgebyr

Statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz skal betale et ansøgningsgebyr på 750 kr. Læs mere om ansøgningsgebyr, undtagelser og betingelser (engelsk).