Ansøgning om indskrivning

Når du vil søge om studieskift, overflytning eller genindskrivning, skal du søge gennem Den Digitale Ansøgningsportal. Det anbefales, at bruge Firefox som browser, da den understøtter ansøgningsportalen bedst. Se brugervejledning til ansøgningsportalen.

Ansøgningsfrister

1. juni med start 1. september
Ansøgningsportalen åbner 1. februar.

1. november med start 1. februar (kun overflytning og genindskrivning)
Ansøgningsportalen åbner 1. september

Sagsbehandlingstiden er op til tre måneder fra ansøgningsfristens udløb.

*Bemærk: Hvis du tidligere har været optaget på et andet dansk universitet end KU og vil søge om genindskrivning, skal du af tekniske årsager benytte linket "Søg om overflytning eller studieskift". Din ansøgning vil stadig blive behandlet som en genindskrivningssag.

Se brugervejledning til ansøgningsportalen.

Bilag og dokumentation

Er du fra KU, AU, AAU, SDU eller ITU, kan du overføre dine data automatisk ved hjælp af funktionen dataudveksling. Husk at kontrollere, at alle eksamensdata bliver overført. Det er dit ansvar at sikre, at universitetet modtager dokumentationen. Du skal selv uploade dokumentationen, hvis den ikke overføres via dataudvekslingen.

Du kan som udgangspunkt ikke eftersende dokumentation, når du først har sendt din ansøgning. Du bør derfor sikre dig, at du har uploadet al relevant dokumention, inden du sender den.

Status på din ansøgning

Når du har oprettet din ansøgning i ansøgningsportalen, kan du se status på din ansøgning og få beskeder fra universitetet, når du logger ind på din ansøgning. Du kan bl.a. blive rykket for fremsendelse af yderligere dokumentation. Vær opmærksom på at mails fra ansøgningsportalen kan ryge i dit spam-filter. 

Optagelse på første studieår

Hvis du er i tvivl om din ansøgning om genindskrivning, studieskift eller overflytning vil gå igennem, kan du samtidig søge om optagelse på første studieår på kandidatuddannelsen via den Digitale Ansøgningsportal. Du skal i begge ansøgninger gøre opmærksom på, at du både søger optagelse og genindskrivning/overflytning/studieskift.

Tekniske udfordringer i forbindelse med ansøgning

Hvis du har loginproblemer eller andre tekniske udfordringer i forbindelse med, at du vil indsende din ansøgning, bedes du kontakte Det Humanistiske Fakultet og i din mail beskrive problemet samt vedhæfte screendumps, som viser det pågældende problem:

Programfejl på din egen computer og tekniske udfordringer, herunder loginproblemer, i forhold til at indsende en ansøgning giver ikke i sig selv mulighed for, at der kan dispenseres fra ansøgningsfristen. Det er kun, hvis der opstår systemnedbrud i Den Digitale Ansøgningsportal, at der kan dispenseres fra ansøgningsfristen. I så fald skal du tage et screendump, som indeholder angivelse af dato og tid og viser fejlen.

Den Digitale Ansøgningsportal er et landsdækkende system, der omfatter de fleste universiteter i Danmark. Det kan derfor forventes, at der med jævne mellemrum er stor travlhed på serveren især kort tid før deadline. Hvis mange forsøger at komme på systemet på samme tid, kan du risikere at få problemer med at logge på eller fuldføre din ansøgning. Hvis det medfører, at du ikke kan sende din ansøgning inden for fristen, vil din ansøgning ikke blive behandlet, da det ikke er en gyldig grund til ikke at have søgt rettidigt.

Derfor anbefales du at søge tidligst muligt, efter ansøgningsportalen er åbnet.