Dokumentation - overflytning/studieskift

Hvis du vil søge overflytning eller studieskift, skal du uploade nedenstående bilag og dokumentation.

Du har oplysningspligt

Hvis du har bestået kurser på en anden uafsluttet videregående uddannelse, skal du i følge dansk lovgivning oplyse om det i din ansøgning og uploade dokumentation for dine beståede eksamener. Universitetet vurderer herefter, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele (startmerit). Du er desuden forpligtet til at oplyse, om du har en afsluttet kandidatuddannelse.

Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information, der hvor du bliver bedt om det.

Bilag og dokumentation 

Upload af bilag i Ansøgningsportalen

Oversigt over kurser/fagelementer på din igangværende eller afsluttede uddannelse med bedømmelser, ECTS-angivelser og datoer for beståelse, som er underskrevet af den udstedende uddannelsesinstitution

Er du fra KU, AU, AAU, SDU, RUC eller ITU, anbefaler vi, at du overfører disse data automatisk ved hjælp af funktionen dataudveksling.

"Beståede videregående uddannelser"

eller

"Ikke færdiggjorte videregående uddannelser"

Hvis du søger studieskift: Bevis for adgangsgivende bacheloruddannelse.

"Beståede videregående uddannelser"

Oversigt over evt. tilmeldte kurser, der forventes bestået før ønsket studiestart.

”Upload oversigt over kurser/fagelementer”

Studieordning for din nuværende uddannelse eller et link til denne.”Upload oversigt over kurser/fagelementer”

Dokumentation for øvrige forhold, som bør indgå i behandlingen af dit ansøgningsgrundlag.

”Upload yderligere dokumentation”