Faglig profil og job

En kandidatuddannelse i kommunikation og it (cand.it.) kvalificerer dig til job inden for it-implementering, koncept- og forretningsudvikling, analyse, design og ledelse af it-innovationsprocesser i organisationer. Vi arbejder i krydsfeltet mellem datalogi og medie- og kommunikationsvidenskab og uddannelsen kombinerer  avancerede tekniske kompetencer med dybdegående viden om betydningen af it for brugerne og de kontekster, teknologien indgår i.

Uddannelsen adskiller sig fra beslægtede it-uddannelser inden for humaniora ved at have en forankring i avancerede teknisk viden og færdigheder inden for konceptudvikling, programmering og datamining, kombineret med et stærkt fokus på empiriske metoder og analyser af digital kommunikation i organisationer og samfund.

Læs også om forskningen på faget.

Jobmuligheder

Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med dine kommende arbejdsgivere, som b.la. kan være toneangivende virksomheder som IBM, Microsoft, DR, Novo Nordisk, Deloitte og Danske Bank. Det betyder, at uddannelsen er meget erhvervsrettet, og der generelt er en meget høj beskæftigelse blandt vores kandidater. Der er nemlig efterspørgsel på kandidater, der kombinerer stærk it-teknisk faglighed med blik for menneskelige behov, og konteksters betydning for strategisk udvikling og værdiskabelse.

Med en kandidatgrad i kommunikation og it kan du fx få job i medievirksomheder, it-virksomheder, konsulenthuse og andre større virksomheder og organisationer inden for forretningsudvikling og kommunikation. Du kan arbejde som UX-designer, systemudvikler, dataanalytiker, kommunikationsmedarbejder, product owner, it-graduate, it-projektleder, digital forretningsudvikler eller konsulent. Du kan også prøve lykken og starte eget firma fx. inden for it-baserede kommunikationsløsninger til underholdning, undervisning, forvaltning eller andre forretningsområder. 

Her kan du læse, hvad nogle af de kandidater, der er blevet færdige med uddannelsen, beskæftiger sig med idag.

 

 

 

 

Sara Victor-Hansen blev færdig kandidat i kommunikation og it i 2014.

Hvad laver du idag?

Jeg arbejder som Agil Coach in en digital innovations-afdeling i Novo Nordisk, som jeg var med til at bygge op i sommeren 2018. Her har jeg været ansvarlig for at starte agile teams op, hvis formål er at udvikle digitale løsninger baseret på de nyeste teknologier til forskellige dele af organisationen. Vi understøtter alt fra udviklingen af nye molekyler til leveringen af medicin med vores digitale produkter. Udover at træne i agile metoder, roller og værktøjer, som har været nye for organisationen, går mit arbejde grundlæggende ud på at ændre den kultur, der bl.a. styrer, hvordan vi tager beslutninger, og hvordan vi måler og er bevidste om, at dét, vi laver, er værdifuldt. Med andre ord arbejder jeg mest med mennesker, selvom det synlige er processerne og de digitale produkter, vi bygger.

Til dagligt går min tid med at afholde workshops med fokus på produktudvikling eller team-dynamikker, træne folk i agile processer og kulturen bag, coache teams og ledelsen, og løse de udfordringer, der opstår, når de agile modeller ikke synes at passe sammen med virkeligheden. Fordi området er i vækst, er jeg også med til den videre forretningsudvikling af afdelingen, hvor vi bl.a. kigger på nye forretningsmodeller, og hvordan vi kan understøtte den kultur, som er vores vision. Som noget nyt har jeg påtaget mig ansvaret at facilitere de tidlige innovationsstadier af nogle af vores nye produkter, og er dermed med til at forbinde typiske innovationsprocesser med agile processer.

Hvordan var vejen frem til dette job?

Efter studiet søgte jeg ind på Novo Nordisk’s graduate-forløb og brugte de næste to år på at rotere rundt i organisationen i forskellige roller. Jeg arbejdede bl.a. med design af forretningsprocesser i produktionen, ny strategi for en IT-platform, analyse af data, kommunikation til slutbrugere og forandringsledelse. Jeg var også udstationeret på kontoret i Schweiz, hvor jeg udover arbejdsopgaverne fik afprøvet at leve og arbejde i et andet land. Efter graduate-forløbet fik jeg en stilling som intern konsulent på IT-projekter, hvor jeg var ansvarlig projektleder for bl.a. migreringen af data fra et stort IT-system og udbudsprocessen af samme system. Fælles for mine første fire år var, at jeg arbejdede på projekter, og det var også interessen for store, komplekse IT-projekter, der drev mig.

Herefter fik jeg imidlertid muligheden for at være med til at ændre den måde, vi leverede værdi på, til en mere bruger-centreret og iterativ måde, og jeg var med til at starte en ny afdeling op sammen med en håndfuld kollegaer indenfor det digitale innovationsområde. Min interesse for det komplekse og det metodiske kunne nu direkte kombineres med min viden indenfor User Experience (UX), iterativ udvikling og prototyper, når jeg var ansvarlig for at starte nye produkter op og træne andre i det metodiske (proces, roller og værktøjer) igennem min rolle som Agil Coach, og når vi skulle rekruttere nye profiler til vores teams såsom softwareudviklere og User Experience-designere.

Hvad er de vigtigste kompetencer, du har med dig fra din uddannelse?

På studiet lærte jeg, at det er centralt at forstå brugerne og deres behov, før vi giver os i kast med at designe og udvikle teknologi. Jeg lærte at stille spørgsmålet ”Hvorfor?”, før jeg løb videre til ”Hvad?” eller ”Hvordan?”.

Den brugercentrerede tilgang har hjulpet mig med at forstå kunderne i de projekter, jeg har arbejdet på, og endnu mere i mit nuværende job, hvor jeg hjælper organisationen med at fokusere på værdien, som vi vil skabe ved at løse et konkret problem, samt sørge for, at vores teams løbende søger feedback fra slutbrugerne for at sikre sig, at vi (stadig) er på rette vej med de design- og teknologi-valg, vi tager. Det var især vigtigt for mig, at jeg på studiet fik en konkret værktøjskasse med metoder indenfor brugerinddragelse, indsamling af viden, og udvikling af produkter, og at vi i studietiden løbende havde projekter, hvor vi kunne afprøve vores viden. Det betød, at jeg mere selvsikkert kunne tage værktøjskassen i brug, da jeg blev færdig på studiet.

Hvad er dit karriereråd til nuværende studerende?

Gå nysgerrigt til dit studie og din studietid, og prøv så meget af din viden af, som du kan igennem studie-projekter, studiejobs, præsentationer, deltagelse i studienetværk, evt. at starte egen virksomhed og/eller udlandsophold. Du behøver ikke gøre det hele, men hver erfaring vil få dig tættere på at identificere, hvilke fag og emner, der er særligt interessante for dig, og konkretiseringen af din viden vil give dig selvtillid, når du skal søge dit første job.

Studiet giver dig en unik mulighed for at tilegne dig en bred række evner og erfaringer på relativt kort tid. På arbejdsmarkedet kommer den variation ofte over længere tid igennem forskellige jobs. Husk at du ikke kun uddanner dig til dit første job, selvom det første job ofte er meget i fokus. Du kommer til at trække på din viden fra studiet mange år senere, nogle gange i kontekster og jobs, som du ikke havde forudset, fordi dine interesser ændrede sig, eller du fik en unik mulighed hen ad vejen. Her vil en bred faglig værktøjskasse hjælpe, når karrieren tager sving i ubekendte retninger. Så brug studiet, fremsøg din interesse uden at få tunnelsyn, og bibehold nysgerrigheden, når du engang er færdig på studiet.

Interview, april 2021