Forskning på faget

Uddannelsen er forankret på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling og tilknyttet et nyt strategisk forskningscenter: Centre for Communication and Computing. Uddannelsens undervisere er forskere, der indgår i Centre for Communication and Computing. Centret spænder over den del at medievidenskab, der handler om computermedieret kommunikation bla. internet, mobile medier og computerspil og den del af datalogi, der handler om human computer interaction, visualisering, systemudvikling og computer supported cooperative work.

Forskningen er kendetegnet ved en høj grad af tværfaglighed, hvor humanvidenskabelige, psykologiske og socialvidenskabelige tilgange kombineres med naturvidenskabelige. Både hvad angår emneområde og med hensyn til teori, har forskningen et internationalt perspektiv og udvikles ofte i tæt kontakt med udenlandske forskningsmiljøer og danske virksomheder.

Eksempler på forskningsprojekter i Centre for Communication and Computing er:

  • Netvalue - et samarbejde med Computerspilzonen om udvikling af metoder til analyse afbrugeradfærd i online games vha. log-filer og datamining
     
  • Wallviz - om udvikling af visualisering på store skærme til forbedring af beslutninger i virksomheder
     
  • CITH - om it-innovation i form af en 'dims' til hjertepatienter, der understøtter kommunikation og samarbejde mellem patient, læger og andre sundhedsprofessionelle