Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen er toårig og bygger videre på kompetencerne fra bacheloruddannelsen i kommunikation og it. Det faglige miljø er bredt og tværfagligt. Underviserne kommer fra både kommunikations- og medievidenskab og datalogi og udover bachelorer fra kommunikation og it, bliver der også optaget studerende, der på deres bachelor har beskæftiget sig med kommunikation, medier eller datalogi.

Alle obligatoriske kurser undervises i fællesskab af forskere fra datalogi og kommunikation, og vi arbejder hele tiden med at integrere de forskellige fagligheder. Undervisningen foregår oftest som holdundervisning med plads til diskussion og spørgsmål. Derudover vil der være gruppeøvelser i forlængelse af undervisningen. I flere fag på uddannelsen skal de studerende lave større projekter i samarbejde med virksomheder.

Du kan læse mere om projekter med virksomhedssamarbejder her.

Mange studerende laver desuden eksperimenter og analyser af brugeradfærd i Digilabs. På YouTube vil du også kunne finde videoer af nogle af de design- og konceptudviklingsprojekter, som de studerende, der har taget kandidatuddannelsen, har lavet.

Studiestruktur

Kandidatuddannelsen i kommunikation og it består af fagelementer. I dit tredje semester vil du have mulighed for at vælge mellem en række tilvalgsfag og/eller et projektorienteret forløb, så du i alt opnår 30 ECTS-point. Du afslutter din kandidatuddannelse ved at skrive speciale.

I skemaet kan du se det anbefalede studieforløb på kandidatuddannelsen i kommunikation og it.

Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fagelementer her.

1. år 1. semester
2. semester
Kommunikation og samarbejde i organisationer (15 ECTS) Data mining og visualisering af netværksbaseret kommunikation (15 ECTS)

Konceptudvikling og innovation (15 ECTS)

Digitale platforme, medier og kommunikation (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Kandidattilvalg, projektorienteret forløb og/eller valgfrie emner  (sammensæt i alt 30 ECTS) Speciale (30 ECTS)