Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen er toårig og bygger videre på kompetencerne fra bacheloruddannelsen i kommunikation og it. Det faglige miljø er bredt og tværfagligt, da underviserne kommer fra både medievidenskab og datalogi, og der også bliver optaget studerende med andre lignende bacheloruddannelser. Undervisningen adresserer netop krydsfeltet kommunikation og it, hvor klassisk medievidenskab og klassisk datalogi smelter sammen i innovative løsninger. Undervisningen foregår oftest som holdundervisning med plads til diskussion og spørgsmål. Derudover vil der være gruppeøvelser i forlængelse af undervisningen. I flere fag på uddannelsen skal de studerende lave større projekter, ofte i samarbejde med virksomheder.

Du kan læse mere om projekter med virksomhedssamarbejder her.

Mange studerende laver desuden eksperimenter og analyser af brugeradfærd i uddannelsens moderne usability labs. På YouTube vil du også kunne finde videoer af nogle af de design- og konceptudviklingsprojekter, som de studerende, der har taget kandidatuddannelsen, har lavet.

Studiestruktur

Kandidatuddannelsen i kommunikation og it består af fagelementer. I dit tredje semester vil du have mulighed for at vælge mellem en række tilvalgsfag og/eller et projektorienteret forløb, så du i alt opnår 30 ECTS-point. Du afslutter din kandidatuddannelse ved at skrive speciale.

I skemaet kan du se det anbefalede studieforløb på kandidatuddannelsen i kommunikation og it.

Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fagelementer her.

1. år 1. semester
2. semester
Kommunikation og samarbejde i organisationer (15 ECTS) Data mining og visualisering af netværksbaseret kommunikation (15 ECTS)

Konceptudvikling og innovation (15 ECTS)

Digitale platforme, medier og kommunikation (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Kandidattilvalg, projektorienteret forløb og/eller valgfrie emner  (sammensæt i alt 30 ECTS) Speciale (30 ECTS)