Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Kunsthistorie fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Kunsthistorie fra Københavns Universitet
  • Kunsthistorie fra Aarhus Universitet
  • Kunsthistorie fra et universitet i de nordiske lande

Læs om ansøgningsproceduren.

BEMÆRK: Vi ændrer adgangskravene til optagelsen i efteråret 2021 (studiestart september 2021). De justerede adgangskrav vil fremgå af denne side.

Ansøgere med anden bachelor

Hvis du ikke har en af de bacheloruddannelser, der er nævnt ovenfor, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen. Du skal bl.a. vedlægge en redegørelse for opfyldelse af adgangskravet.

Ansøgere med en anden humanistisk bacheloruddannelse fra et dansk eller udenlandsk universitet (samt ækvivalerende, danske og udenlandske forskningsbaserede uddannelser) har adgang til kandidatuddannelsen i kunsthistorie under forudsætning af, at de kan dokumentere minimum 30 ECTS kunstvidenskabelige kompetencer, der modsvarer fagelementer såsom kunsthistorie, kunstteori og kunstvidenskabelig metode på Københavns Universitet.

Læs om ansøgningsproceduren.

Gymnasiesidefag

Hvis du søger om optagelse på den gymnasierettede profil på kunsthistorie sammen med et gymnasiesidefag, skal du udover en adgangsgivende bacheloruddannelse også have det gymnasierettede bachelortilvalg, der giver adgang til gymnasiesidefaget.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller kunne dokumentere dansk på et tilsvarende niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.