Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Kunsthistorie fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Kunsthistorie fra Københavns Universitet
  • Kunsthistorie fra Aarhus Universitet
  • Kunsthistorie fra et universitet i de nordiske lande

Læs om ansøgningsproceduren.

Ansøgere med anden bachelor

Følgende ansøgere tages i betragtning til optagelse: Ansøgere, der vurderes til at have en humanistisk bacheloruddannelse med minimum 30 ECTS inden for kunstvidenskab, der modsvarer fagelementer såsom kunsthistorie, kunstteori og kunstvidenskabelig metode fra bacheloruddannelsen i kunsthistorie på Københavns Universitet.

Læs om ansøgningsproceduren.

Gymnasiesidefag

Når du søger ind på den gymnasierettede kandidatuddannelse i kunsthistorie, skal du samtidig søge ind på kandidatdelen af dit sidefag. Det er derfor en forudsætning, at du har bestået din adgangsgivende bacheloruddannelse samt bachelordelen af det sidefag, du har valgt.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået Studieprøven eller dansk A på gymnasialt niveau. 

Hvis du mener, du kan dansk på et tilsvarende niveau, har du også mulighed for at søge om en IKV (individuel kompetencevurdering) i Dansk A på en VUC (voksenuddannelse), hvorfra du skal have et officielt bevis på dine danskkvalifikationer.

Dokumentationen for dine danskkundskaber skal være os i hænde senest 1. august i forbindelse med studiestart til september, og senest 1. januar i forbindelse med studiestart til februar.

Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.

Om Studieprøven

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du skal bestå alle dele med mindst karakteren 2. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, skal alle delene være bestået.